חובות מעסיק כלפי הרשויות 

 • פתיחת תיק ניכויים
על כל עסק שמעסיק עובדים לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה. 
תיק הניכויים מתייחס לניכוי מס במקור בכלל וכולל גם ניכוי מס מעובדים. על המעסיק להעביר מדי חודש את הסכום שניכה משכר העובדים למס הכנסה. 
 • פתיחת תיק ניכויים משמשת גם את הביטוח הלאומי, שמקבל את המידע ישירות ממס הכנסה ופותח אצלו תיק למעסיק. 
לאחר פתיחת תיק הנכויים, שולח הביטוח הלאומי הודעת תשלום על דמי הביטוח שיש לשלם עבור העובדים בעסק ודו"ח שיש למלא ולשלוח מדי חודש. 
 • שימו לב: תשלום ביטוח לאומי הוא חובה בסיסית כלפי העובד.

חובות מעסיק כלפי העובד

החובות השונים ממויינים לפי תחומים, כמו שכר, שעות עבודה, העדרות מהעבודה, תנאים סוציאליים ויצירת יחסי עבודה.

לנושא ועניין שעות עבודה

על המעסיק לספק לעובד תנאי עבודה נאותים, הכוללים בין השאר זמני הפסקה שקבועים בחוק. 
 • זמן ההפסקה לא נכלל בשעות ההעסקה אלא אם כן העובד נדרש להשאר במקום בזמן ההפסקה. 

העובד זכאי להפסקות לתפילה ולשרותים לפי דתו וצרכיו.

לנושא העדרות מהעבודה

החוק קובע כללים לגבי חישוב ימי זכאות לחופשה שנתית, שבה לא נכללים ימים בהם נעדר העובד מחמת דברים כגון: 
 • שהייה במקלט לנשים מוכות
 • מחלה
 • טיפולי פוריות, הפריה, היריון ולידה
 • ימי אבל
 • שירות מילואים

לנושא תנאים סוציאליים

תחום זה עבר שינויים מהותיים ב- 2009 והוא נאכף היום באופן הדוק על ידי משרדי הממשלה השונים ורשויות העבודה. התנאים הסוציאליים כוללים את הדברים הבאים:
 • דמי הבראה – משולמים לרוב בחודשי הקיץ או נפרסים לאורך השנה
 • קרן השתלמות – בהתאם להסכם הקבוצי או ההסכם האישי עם העובד, כאפיק חסכון פטור ממס
 • הוצאות נסיעה לעבודה – סכום מינימום חודשי או תחבורה ציבורית משולמת ("חופשי חודשי")
 • פנסיה חובה - משנת 2008 חלה חובת ביטוח פנסיוני על כלל העובדים בישראל. 
חלק מההפרשה מהשכר חל על המעסיק וחלק על העובד, לפי תנאי הבסיס הקיימים בחוק או לפי הסכם טוב יותר, אם קיים, בין המעסיק לעובד. 
 • הפרשות לקופת גמל – סעיף זה חשוב, כיון שיש לו משמעות בעת פיטורי העובד או התפטרות: סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע שתשלומים שהעביר המעסיק עבור העובד לקופת גמל, לקרן פנסיה או לקרן דומה יכולים להיות תחליף לחובת המעסיק לשלם פיצויי פיטורים.
 • שימו לב: חשוב לדעת שהסעיף הזה חל בתנאים מסוימים בלבד ויש להתיעץ עם רואה חשבון או יועץ מוסמך אחר בנושא.

מה לגבי אישורים שחובה לתת לעובד?

החוק קובע במפורש שיש לתת לעובד תלוש שכר ובו מדווחים כל סעיפי השכר השונים. 
החובה לעשות זאת חלה על המעסיק, והוא חייב להיות מסוגל להוכיח שאכן עשה כך אם יבוא העובד בתלונה בנושא. נטל ההוכחה הוא על המעסיק. 
התלוש החדש חייב להכיל את הפרטים הבאים:
 • פרטים אישיים של העובד ופרטי המעביד
 • ותק העובד במקום העבודה
 • היקף המשרה או בסיס חישוב תשלום השכר
 • תקופת התשלום הרלוונטית לתלוש – ימי עבודה ושעות עבודה, כולל שעות נוספות, מפורטות
 • פירוט של ימי חופשה והבראה וימי מחלה וימי ההעדרויות של העובד כולל חופשים או מסיבות אחרות
 • בסעיף שכר יש לפרט את השכר ליום או שעה, ואת תוספות השכר השונות כולל שעות נוספות, חופש והבראה
 • ניכויים מהשכר – למס הכנסה, ביטוח לאומי, קרנות פנסיה, גמל וניכויים אחרים
 • אופן התשלום – כולל מספר חשבון הבנק להעברה
 • יש לציין את גובה שכר המינימום הקבוע בזמן ההעסקה

טופס 106

בנוסף על תלוש שנתי, על המעסיק לתת לעובד בסוף כל שנה טופס 106 שמרכז את שכרו לאורך השנה ובמקרה של פרישה או פיטורין יש למלא ולנפק טופס 161. 
 
מאמר זה מובא לצורך מתן מידע כללי בלבד. יש להתייעץ עם יועץ מס מוסמך, רואה חשבון או יועץ מוסמך אחר בכל עניין מעבר לכך. יועצים מוסמכים ועורכי דין לדיני עבודה תוכלו למצוא בקלות במדריך b144.