לעיתים קרובות מתגלה מחלוקת בין שותפים או בני משפחה, וזאת בנושאים כספיים או כלכליים שונים. הם לא מצליחים לפתור אותה ומחפשים בורר או מגשר.
נושא מחלוקת מאוד נפוץ בקרב בני משפחה קשור למשל בחלוקת נדל"ן שהתקבל בירושה, ובין שותפים יש לעיתים בעיות בהערכת שווי חברה לשם מכירתה.
רבים פונים לעורך דין כדי שיפתור את המחלוקת או שישמש כבורר, אבל יש גם פתרונות אחרים. כאשר אתם ניגשים להליך של גישור, או שיש צורך בבוררות בין שני צדדים, תוכלו להיעזר גם בשירותיו של רואה חשבון, וזאת לשתי מטרות עיקריות: אחת, לקבלת חוות דעת מומחה, ושנייה - כמגשר או בורר.

קבלת חוות דעת מומחה מידי רואה חשבון

רואי חשבון מצוידים בכל הכלים הדרושים לשם ביצוע הערכות שונות, לרוב כלכליות, והערכות שווי. עובדה זו חשובה במיוחד במצבים בהם יש להעריך את שוויו של נכס מסוים, לאו דווקא נכס נדל"ני.
כל שמאי מקרקעין ואפילו מתווך מנוסה יכול להעריך את שוויה של דירה או חלקת אדמה, אבל רואה חשבון יכול להעריך גם את שווים של נכסים פיננסיים כמו מניות בחברות (לאו דווקא מניות של חברות ציבוריות) או ניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה. 
לעיתים דרושה הערכה אובייקטיבית ונטולת פניות של רכוש כלשהו או של נכס שהוא לא בהכרח נכס פיזי, אלא וירטואלי, כמו שווי של מוניטין, למשל. במקרה כזה דרוש גישור תוך הבנה שהיא גם הבנה עסקית וכזו שיודעת כיצד אפשר לנצל את המוניטין וכמה הוא שווה.

 

רואה חשבון מחשב מס ללקוח פרטי

 

מתי זה חשוב?

נסתכל על דוגמא מחיי היום-יום של עסקים רבים, שבהם נדרשת ערבות לביצוע עסקה כלשהי או למתן אשראי. ייתכן בהחלט שאחד הצדדים לעסקה כלשהי מחזיק בהתחייבויות שונות של לקוחות, בחוזים עתידיים, אופציות בחברות וכו' והוא מעוניין להשתמש בהתחייבויות וניירות אלה כערבויות או לצורך קבלת אשראי זמני. השאלה שתופנה לרואה החשבון תהיה מהו שוויו של נייר זה או אחר ועד כמה הוא יכול לשמש ערובה או בטוחה בעסקה.
כמובן שגם בענייני נדל"ן יכול רואה חשבון לשמש כמומחה, וזאת אחרי שיקבל חוות דעת שונות משמאים או ממתווכים, יבדוק את מצב הנכס ויעריך אותו ואת הפוטנציאל הגלום בו.
רואה החשבון, בהיותו ניטרלי וללא ניגוד אינטרסים, יהיה המומחה שישקלל את כל הערכים השונים שיוצגו בפניו וישרטט בפני הצדדים את התמונה המלאה והאובייקטיבית ביותר. כך יכול רואה חשבון לשמש בתור מומחה עבור מנהל עיזבון, למשל, עבור גוף בנקאי, חברת ביטוח וכדומה או גם אנשים פרטיים, שלא יודעים כיצד להעריך באופן אובייקטיבי את שוויו של הרכוש שלהם.
לא רק אזרחים פרטיים, בנקים או חברות יכולים לבקש חוות דעת מומחה מרואה חשבון, אלא גם בית משפט יכול למנות רואה חשבון כמומחה לשם קבלת חוות דעת ולהשתמש בחוות הדעת שלו לשם קבלת החלטה.

רואי חשבון כמגשרים או בוררים

פה, שלא כמו בשאלה של חוות דעת מומחה, צריכים כל הצדדים להסכים למנות רואה חשבון כבורר.
כל אדם יכול לשמש כבורר או כמגשר, אבל במינוי של רואה חשבון ייהנו שני הצדדים מביטחון ומיחס הוגן ושווה, היות ורואה החשבון חייב להיות ניטרלי וחסר פניות מתוקף מקצועו.
שכרו של רואה החשבון במקרה כזה צריך להיות משולם על ידי כל הצדדים בחלקים שווים, אלא אם כן הוא מונה על ידי בית המשפט, שאז משולם שכרו על ידי המערכת השיפוטית.
בוררות או גישור ייתכנו בין אזרח לרשות המקומית, בין שכנים, בין בני משפחה בענייני ירושה או מזונות, בעניינים עסקיים ועוד, אבל רואי חשבון יכולים לשמש כבוררים וכמגשרים כמעט בכל תחום, כל עוד המינוי מקובל על הצדדים.
לסיכום, רואה חשבון יכול לתת שירותים שהם לאו דווקא ייחודיים לו ואינם קשורים כלל בראיית חשבון, וביניהם גם שרות של חוות דעת מומחה, בוררות וגישור. מהות העניין הוא בהבנה שמתוקף מקצועם, רואי החשבון מחויבים בהגינות כלפי כל הצדדים ואינם יכולים לגלות הטיה כלפי צד זה או אחר.

 

צריכים חוות דעת מקצועית בעניינים כספיים פרטיים או עסקיים? מיטב המומחים מחכים לכם בקטגוריית רואי חשבון באתר B144