תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר "עוטף ישראל" בשיתוף של עמותת רוח טובה ובזק .

(עדכון 11/23)

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "החברה" או "מפעילת האתר") היא מקימת אתר "עוטף ישראל" באינטרנט בשיתוף עם עמותת רוח טובה מקבוצת אריסון.

במסגרת האתר, מפעילה החברה שירות מדריך טלפונים לחיפוש עסקים בישובי עוטף ישראל בקו הגבול מדרום וצפון ישראל (להלן רשימת הישובים הכלולים ). . אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן עסק המפורסם באתר או השימוש באתר ובתכניו (כגולש), מעידה על הסכמתך להיות כפוף לכל התנאים והכללים האמורים במסמך זה ללא כל הסתייגות או התנאה מצדך. תנאים שימוש אלו יחולו על כל המנויים על השירות (המפרסמים) וגם על הגולשים באתר שנכנסים לאתר השירות או לאתר המפרסם/כרטיס העסק של המפרסם המנוי על שירות הפרסום הדיגיטלי לעסקים. השימוש בלשון זכר הוא לצורך הנוחות בלבד

1. כללי

1.1 אתר "עוטף ישראל" פותח במסגרת שירות B144 באינטרנט, המוענק על ידי החברה במסגרת אתר מספק למשתמשים מדריך טלפונים לחיפוש טלפונים של אנשים פרטיים ועסקים. החברה הקימה בשיתוף עמותת "רוח טובה" אינדקס לחיפוש ומציאת עסקים ב "עוטף ישראל" (באמצעות חיפוש סיווג, חיפוש שמי עסקי , חיפוש על גבי מפות ועוד), השירות מאפשר לכל בעל עסק בישובים ברשימה זו לרשום את העסק ללא עלות באינדקס. הרישום מעניק הקמת כרטיס עסק באתר "עוטף ישראל" וקידומו באתר (באינטרנט ובסלולר וסווגו בתחום העיסוק במדריך. הרישום מאפשר לכל בעל עסק חשיפה בתוצאות המדריך בישובים/באזורים הנבחרים על ידו ובאזור הגאוגרפי הסמוך לו על פי החלטת החברה, ובנוסף גם חשיפה, בהתאם לבקשת הלקוח, במסגרת חיפוש ארצי.

1.2 האתר מאפשר למשתמשים לקבל מגוון שירותים ותכנים ברשת האינטרנט, הכוללים בין השאר כרטיס עסק של המפרסם, שליחת פרטים לנייד, אלבום תמונות, פרטי יצירת קשר, מסמכים, אפליקציות ותכנים אחרים ממקורות שונים, לרבות ממשתמשי האתר, וכן כל שירות אחר אשר החברה עשויה להציע מעת לעת. לדוגמה: צילומי בתים על גבי מפה, קווי תחבורה ציבורית, קווי מתאר של בתים על גבי מפה. כמו כן במסגרת האתר יכול הגולש להוסיף המלצות/תמונות/סרטונים ו/או חוות דעת על בתי העסק. האתר כולל גם מאמרים, סרטונים, מחירונים, טיפים ומדריכי קנייה שונים ממקורות שונים לרבות ממשתמשי האתר.

1.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי מתנאי השימוש יתחיל מרגע פרסומו באתר זה.

1.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה של אספקת מידע מצד המפרסם או הגולש שאינו אמיתי או מעודכן או שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

1.5 תנאי שימוש אלה משלימים ובאים בנוסף לכל הסכם, תנאי שימוש אחרים המצויים באתר החברה. במקרה של סתירות או אי התאמות בין התנאים המופיעים במסמך זה להלן לבין תנאי הסכם התנאים הכלליים האמור, יגבר האמור במסמך זה שלהלן בכל הקשור להענקת השירות באמצעות או במסגרת האתר.

1.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים מעת לעת, להוסיף, לגרוע תכונות שונות, לשנות מעת לעת את מבנהו או מראהו או את זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו , לשנות את הפלטפורמה, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה לגולש/המפרסם כל טענה או תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

1.7 . אתר זה נועד לגלישה פרטית (על ידי אנשים פרטיים ו/או בעלי עסק) בלבד וכל שימוש מסחרי ו/או שימוש אחר בתוכן האתר למטרות רווח (בין בתמורה ובין לא) ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הוא אסור.

1.8. החברה רשאית להציג את פרטי העסק הרשום באתר "עוטף ישראל" גם במדריך B144 וברשת השותפים לפי המידע, הסיווג והפרטים אותם מילא הלקוח בעת הרישום החינמי. בתום 90 יום מתאריך הרישום החינמי, רשאים נציגי החברה ליצור קשר עם בעל העסק ולהציע לו שירותי קידום בתשלום

2. הסכמה לתנאי השימוש

2.1. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם או לכל שינוי בהם, אתה לא יכול לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. במקרה שאתה לא מסכים לתנאי השימוש כאמור, אתה יכול : (1) להפסיק מיידית את שימושך בשירות; (2) להפסיק מיידית את חברותך בשירות בהודעה מיידית לחברה על רצונך להפסיק את השירות. מיד עם הפסקת השירות תפוג זכות השימוש שלך בשירות ובתוכנו. לא תהיה לך כל זכות בשירות ולחברה לא תהיה כל חבות לשמור כל תוכן בפרסום שלך או להפנות פרסומים שלא נקראו על ידך או לשמור (או להפנות) פרסומים אשר נשלחו על ידך לצד שלישי כלשהו והיא תוכל למחוק את כל התוכן שלך השמור אצלה באופן מיידי וללא כל צורך במתן הודעה מראש על כך.

2.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש או מכל סיבה סבירה אחרת לרבות בשל אי תשלום עבור שירות.

2.3. בנוסף לכל האמור למעלה, כאשר אתה עושה שימוש באתר אתה מתחייב שלא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

2.3.1. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות, אך לא רק, נציג, שלוח, עובד או מנהל של החברה או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו או לעסק.

2.3.2. הטענה או שליחה או שידור של כל חומר שקרי או פוגע או מטעה או חומר אשר נועד להערים או להטעות את המשתמש לרבות חוות דעת ותמונות. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס או להפריע או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים או השרתים או החומרה או התוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים או התכנים המוצעים באתר זה.

2.3.3. הפצת "דואר זבל " (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

2.3.4. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש (כולם או כל אחד מהם) של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

2.3.5. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה או אשר מוקנות לחברה או לכל צד ג' כלשהו.

2.3.6. כל שימוש באתר או בחלק ממנו במסגרת של אתרי אינטרנט אחרים, בין השאר ובמיוחד, הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), או שימוש בתכנים של האתר (בין היתר, ובמיוחד, באמצעות (deep linking) ללא הסכמתה הכתובה והמוקדמת של החברה.

2.3.7. שימוש בכל רובוט, "תולעת", מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

2.3.8. להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר, או להפריע לשימושו של כל אדם או ארגון כלשהו באתר.

2.3.9. שימוש שנועד להתחקות או לפגוע בפרטיות או להטריד בכל דרך שהיא כל אדם או ארגון.

2.3.10. לאסוף או לאגור מידע אישי או עסקי על מנויים או משתמשים באתר לשם מטרות כלכליות או מטרות הנוגדות כל דין. חל איסור גם על מכירה או הפצה או שיווק וכיוצא באלה שימושים של כל מידע המופיע באתר באופן העלול לפגוע במפעילת האתר או באדם או בארגון אשר המידע רלוונטי להם.

2.3.11. לא תעשה בשירות כל שימוש המנוגד לכל דין או להוראות, לתנאים ולכללים המופיעים במסמך תנאי שימוש זה. השימוש בשירות על ידך כפוף לכל חוק או תקנה מקומיים, ארציים או בינלאומיים ואתה לבדך תהיה אחראי לכל מעשה או מחדל אשר ייעשה באמצעות הפרסום שלך או סיסמתך או החומרה או התוכנה שברשותך, ובכלל זה לתוכן המסרים או הקבצים או המידע שתעביר באמצעות השימוש באתר.

3. תכנים באתר

3.1. חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, בעשותך שימוש באתר לרבות בפרסום באתר בכלל ולרבות בכרטיס העסק, בדף הנחיתה, או במסגרת מסירת תכנים לפרסום באתר, בכרטיס העסק באתר, בדף הנחיתה, לרבות פרסום המלצות או תמונות, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מכך. אתה מנוע מלפרסם באתר ומתחייב שלא לפרסם את התכנים הבאים (למען הסר ספק יובהר כי השימוש במילה "תכנים" או במילה "תוכן" לעיל ולהלן מתייחס לתכנים כתובים, מושמעים, תמונות, ציורים, גרפיקה, עיצובים, איורים וכיוצא בזה): תכנים בלתי חוקיים, תכנים שנועדו למטרות בלתי חוקיות, תכנים בעלי אופי מיני, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, בלתי מוסריים, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור או שעלולים לפגוע בקבוצות אוכלוסייה כלשהי, ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק, כל תוכן הפוגע או עלול לפגוע בשם הטוב של בתי העסק או צד שלישי; כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; תכנים הפוגעים בפרטיות; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך. אתה מתחייב כי אין במידע המפורסם על ידך כל פגיעה בזכויות קניין בכלל, כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.

3.2. אתה מצהיר כי ידוע לך שהחברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הקיימים בכרטיס העסק ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים בשירות וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש , נזקים ישירים או עקיפים שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

3.3 התכנים שאתה מוסר לפרסום הינם חשופים לכל המשתמשים בשירות והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות אתה עשוי לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות האלה.

3.4 . באתר מתפרסמים גם תכנים אשר מקורם גם במשתמשי האתר, לרבות חוות הדעת וההמלצות, המאפשרים החלפת מידע, תכנים ורשמים בין משתמשי האתר ("המלצה/ות"), פרסום המלצות, כתיבת תגובה להמלצות, העלאת תמונות ו/או כל תוכן נוסף אפשרי אחר.

3.5 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מסרון לגולש באתר לבקש חוות דעת על בית העסק שהגולש חייג אליו. המסרון יישלח לטלפונים ניידים ויכלול את שם העסק אליו הגולש התקשר וקישור לאזור חוות דעת בכרטיס העסק . הצפייה בהודעות המפורסמות בהמלצות פתוחה לצפייה לכלל הגולשים.

3.6 במידה ומצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין או לא חוקי או לא מוסרי או פוגע בזכותו של כל אדם או ארגון, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי האתר.

3.7 החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים איזה מהתנאים של תנאי שימוש אלה או עלולים לפגוע באתר או בחברה או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק ולהסיר תכנים כאלו בכל עת, ומבלי שתהייה חייבת במתן הודעה מוקדמת כלשהי. בכלל זה, החברה רשאית לבטל את ההמלצות או התגובות שיפורסמו באתר על ידי הגולשים, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם וכן לא לפרסם חוות דעת או תגובה או להסירם והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

3.8 אתה מצהיר כי כל תמונה וכל תוכן אחר שאתה מעלה עומדים בכללי הנגישות. כמו כן אתה מצהיר כי האחריות להוספת כתוביות, כנדרש ע"פ כללי הנגישות, לסרטונים שמועלים על ידך לאתר, חלה עליך.

4. הגבלת אחריות :

4.1. ידוע לך, המפרסם באתר או המשתמש באתר או המנוי על האתר, כי התכנים שאותם אתה מוסר לפרסום/מפרסם באתר יהיו באחריותך בלבד ואתה מתחייב שהינם נכונים ואינם פוגעים בזכויות צד ג' כלשהו לרבות זכות קניין רוחני, וכי הם יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. כמפרסם באתר עליך לתת שירות בהתאם לאמור בפרסום מטעמך ולכבד כל מבצע/הוזלה/ הטבה/ קופון שהצעת ללקוח. החברה אינה אחראית לתגובות אותן תקבל או לכל נזק שייגרם לך, לרכושך ולכל צד שלישי כתוצאה מהתכנים שבחרת לפרסם ואתה אחראי לכל תביעה או דרישה בגין טענה של הטעייה/גניבת עין, פגיעה בזכויות צד ג' כלשהן מצידך בגין הפרסום שלך באתר.

4.2. . אתה מצהיר ומסכים כי האתר כולל המידע המופיע בו או כל חומר או מידע שהגישה אליו היא באמצעות האתר, מועמד לרשותך כמות שהוא. האתר מציע מגוון רחב של כלים שהלקוח יכול להשתמש בהם והם ניתנים כפי שהם "as is". החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט האם להוסיף כלים נוספים לאתר ולא תהיה ללקוח כל אפשרות לדרוש דברים שהפלטפורמה אינה תומכת בהם. יחד עם זאת, החברה תעשה כל מאמץ לפתח ולשדרג את הפלטפורמה, אך אינה מתחייבת לכך. אין לראות במידע המסופק משום מתן התחייבות או מצג, בין אם במפורש ובין לא במפורש או מכח כל דין, כלפיך או כלפי צד ג' כלשהו, בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק שבו, והתאמתו למטרה מסוימת כלשהי. ידוע לך כי במידה ויש באתר תכנים שסופקו לבעל האתר על ידי אחרים או קישורים לאתרים אחרים לרבות באמצעות צדדים שלישיים המפרסמים באתר, או כל מידע מכל סוג שהוא באתר ובאתרים המקושרים, לרבות מידע מסחרי, אין למפעילת האתר שליטה עליהם ואתה מאשר כי ידוע לך שיתכן והתוכן באתרים הנ"ל שגוי /חסר/ חלקי/בלתי מוסרי/בלתי חוקי. החברה אינה אחראית ואינה מתחייבת לגבי נכונותם או דיוקם או רמתם ואיכותם של התכנים /או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים או בכל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, והשירותים הזמינים במסגרת השירות והם עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות, לרבות למידע ולתכנים של מפעילי התקשורת האחרים. כמו כן ידוע לך כי המידע הנמסר אינו בבחינת ייעוץ מקצועי או חוות דעת מקצועית הבאה במקום קבלת ייעוץ מגורם מוסמך. שינויים ועדכונים מבוצעים במידע ובתכנים באופן שוטף. החברה או ספקיה רשאים לערוך שיפורים או שינויים בשירות ובמידע בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדית ובלא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי.

4.3. אתה מסכים באופן מפורש, כי החברה לא תהיה אחראית בכל דרך לתוכן המוצג ולתוכן המסרים אשר יועברו על ידך באמצעות האתר לרבות התכנים אשר מתפרסמים בהמלצות או הכלולים בהם. ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים באתר או בהמלצות אינם אמיתיים או מדויקים או נכונים, במלואם או בחלקם, למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי החברה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע. הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או שלא במפורש, לתכנים או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר.

4.4. כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות, עמדות וכיוצא בזה המוצגים או מפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה מן האתר, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות באתרים אלו, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

4.5. ידוע לך שלמרות שהחברה נוקטת בכל אמצעי סביר לאבטחת האתר, קיים סיכון של חדירה למאגרי המידע של האתר, לרבות ביצוע פעולות שונות בכרטיס שלך ללא הסכמתך או על ידי מי שלא הורשה לכך על ידך. אתה אחראי באופן מלא לשמור על סודיות הסיסמה שלך ככל שישנה. כל תוצאה של חשיפת פרטים לגבי סיסמתך על ידך לצד שלישי כלשהו, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, תחול עליך בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתרה מזו, אתה אחראי באופן מלא לכל פעילות המתבצעת בכרטיס העסק שלך ולחברה לא תהיה כל אחריות שהיא לפעולות המבוצעות על ידך תוך שימוש בשירות.

4.6. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל, לאחד או כל הבאים: נזק (כלכלי ו/או נפשי ו/או אחר), אי נוחות, אובד

4.7. במסגרת ההצטרפות תידרש למסור מידע אישי: שם, כתובת, דרכי ההתקשרות, כתובת הדואר האלקטרוני. הנתונים שתמסור בעת ההצטרפות יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלעדיו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת ההצטרפות תקבל מהחברה שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירות ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע מאחרים שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר. מוצע להמיר את הסיסמה הראשונית שנמסרה לך באחרת.

4.8. הפסקת פעילות השירות-לקוח שיהיה מעוניין להפסיק להשתמש בשירות יוכל לעשות זאת.

4.9 משתמשי קצה בשירות-"משתמש קצה" מתייחס לכל גולש גולשים במנוע החיפוש של גוגל שמבקר באתר שלך אשר מפורסם בשירות (לא משנה באיזה אמצעי הוא גולש באתר שלך).החברה לא תישא בשום אחריות בכל חילוקי דעות שיעלו בינך לבין משתמש הקצה ולא תתערב בשום מקרה ביניכם.

תנאי שימוש באתר B144 של בזק (להלן- החברה) ובשירות הפרסום הדיגיטלי לעסקים של החברה.

(עדכון 12/22)

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "החברה" או "מפעילת האתר") היא מקימת אתר B144 באינטרנט ובמסגרתו היא מפעילה את שירות מדריך טלפונים לחיפוש טלפונים של אנשים פרטיים וגם את שירות הפרסום הדיגיטלי לעסקים, הכולל מדריך לחיפוש עסקים ושירותי פרסום דיגיטלים נוספים לעסקים (להלן: " השירות"). החברה פועלת ככל יכולתה לקידום השימוש באתר ובשירות ולפיתוחו.
אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת המנוי על השירות (כעסק המפרסם) או השימוש באתר ובתכניו (כגולש), מעידה על הסכמתך להיות כפוף לכל התנאים והכללים האמורים במסמך זה ללא כל הסתייגות או התנאה מצדך.
תנאים שימוש אלו יחולו על כל המנויים על השירות (המפרסמים) וגם על הגולשים באתר B144, שנכנסים לאתר השירות או לאתר המפרסם/כרטיס העסק של המפרסם המנוי על שירות הפרסום הדיגיטלי לעסקים.
השימוש בלשון זכר הוא לצורך הנוחות בלבד.

1. כללי

1.1 שירות 144 באינטרנט, המוענק על ידי החברה במסגרת אתר B144, מספק למשתמשים מדריך טלפונים לחיפוש טלפונים של אנשים פרטיים ועסקים. בנוסף, מספק את שירות המדריך העסקי – פרסום דיגיטלי לעסקים. האתר מספק למשתמשים מדריך לחיפוש עסקים (באמצעות חיפוש סיווג, חיפוש שמי עסקי , חיפוש על גבי מפות ועוד), השירות מאפשר לכל בעל עסק המנוי על השירות באמצעות הקמת כרטיס עסק באתר B144 וקידומו באתר (באינטרנט ובסלולר), ופרסומו באפליקציית B144 ובאתרים נוספים וסווגו בתחום העיסוק במדריך. המנוי מאפשר לכל בעל עסק קידום בתוצאות המדריך בישובים/באזורים הנבחרים על ידו ובאזור הגאוגרפי הסמוך לו על פי החלטת החברה, ובנוסף גם קידום, בהתאם לבקשת הלקוח, במסגרת חיפוש ארצי. כמו כן השירות מסופק גם באפליקציית B144 ובאתר מותאם בסלולר ובמנועי חיפוש באתרי אינטרנט שונים ו/או במדיות פרסומיות אחרות. השירות מאפשר גם לכל בעל עסק שאינו מנוי על השירות להיות מסווג במדריך ולסווג את העסק בהתאם לתחום העיסוק הרלבנטי במדריך.

1.2. האתר/השירות מאפשר למשתמשים לקבל מגוון שירותים ותכנים ברשת האינטרנט, הכוללים בין השאר כרטיס עסק של המפרסם, שליחת פרטים לנייד, אלבום תמונות, פרטי יצירת קשר, פקס, מסמכים, אפליקציות ותכנים אחרים ממקורות שונים, לרבות ממשתמשי האתר, וכן כל שירות אחר אשר החברה עשויה להציע מעת לעת. לדוגמה: צילומי בתים על גבי מפה, קווי תחבורה ציבורית, קווי מתאר של בתים על גבי מפה. כמו כן במסגרת האתר יכול הגולש להוסיף המלצות/תמונות/סרטונים ו/או חוות דעת על בתי העסק.
האתר כולל גם מאמרים, סרטונים, מחירונים, טיפים ומדריכי קנייה שונים ממקורות שונים לרבות ממשתמשי האתר.

1.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי מתנאי השימוש יתחיל מרגע פרסומו באתר זה.

1.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה של אספקת מידע מצד המפרסם או הגולש שאינו אמיתי או מעודכן או שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

1.5. תנאי שימוש אלה משלימים ובאים בנוסף לכל הסכם, תנאי שימוש אחרים המצויים באתר החברה. במקרה של סתירות או אי התאמות בין התנאים המופיעים במסמך זה להלן לבין תנאי הסכם התנאים הכלליים האמור, יגבר האמור במסמך זה שלהלן בכל הקשור להענקת השירות באמצעות או במסגרת האתר.

1.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים מעת לעת, להוסיף, לגרוע תכונות שונות, לשנות מעת לעת את מבנהו או מראהו או את זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו , לשנות את הפלטפורמה, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה לגולש/המפרסם כל טענה או תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

1.7. כמו כן שומרת לעצמה החברה את הזכות לגבות תשלום עבור השירותים אשר תציע במסגרת האתר.

1.8. אתר זה נועד לגלישה פרטית (על ידי אנשים פרטיים ו/או בעלי עסק) בלבד וכל שימוש מסחרי ו/או שימוש אחר בתוכן האתר למטרות רווח (בין בתמורה ובין לא) ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הוא אסור.

1.9. החברה רשאית לשנות את החבילות, במסגרת השירות והשירותים הנלווים, תכולתן ותעריפיהן מעת לעת. התשלום עבור השירות לא הופך בשום אופן את המשלם לבעל הפלטפורמה או חלק ממנה ו/או בעל זכויות בקוד המקור שלה או באילו מהסימנים המסחריים הקשורים לשירות.

1.10. במקרה בו העסק לא משלם עבור שירות הפרסום הדיגיטלי לעסקים, מכל סיבה שהיא, החברה רשאית להשעות באופן מיידי את השירות ואת השירותים הנלווים כפי שיפורטו להלן, אותם היא מספקת ללקוח, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.

1.11. כל שינוי בפרטי החשבון לחיוב, חייבים להיות מדווחים מיידית לחברה על מנת להמשיך ולקבל שירותים באופן שוטף וללא הפסקות שירות.

2. הסכמה לתנאי השימוש

2.1. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם או לכל שינוי בהם, אתה לא יכול לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. במקרה שאתה לא מסכים לתנאי השימוש כאמור, אתה יכול : (1) להפסיק מיידית את שימושך בשירות; (2) להפסיק מיידית את חברותך בשירות (בכפוף לתנאי החבילה אליה הצטרפת) בהודעה מיידית לחברה על רצונך להפסיק את השירות. מיד עם הפסקת השירות תפוג זכות השימוש שלך בשירות ובתוכנו. לא תהיה לך כל זכות בשירות ולחברה לא תהיה כל חבות לשמור כל תוכן בפרסום שלך או להפנות פרסומים שלא נקראו על ידך או לשמור (או להפנות) פרסומים אשר נשלחו על ידך לצד שלישי כלשהו והיא תוכל למחוק את כל התוכן שלך השמור אצלה באופן מיידי וללא כל צורך במתן הודעה מראש על כך.

2.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש או מכל סיבה סבירה אחרת לרבות בשל אי תשלום עבור שירות.

2.3. בנוסף לכל האמור למעלה, כאשר אתה עושה שימוש באתר אתה מתחייב שלא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

2.3.1. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות, אך לא רק, נציג, שלוח, עובד או מנהל של החברה או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של הקשר שלך לאדם או גוף כלשהו או לעסק.

2.3.2. הטענה או שליחה או שידור של כל חומר שקרי או פוגע או מטעה או חומר אשר נועד להערים או להטעות את המשתמש לרבות חוות דעת ותמונות. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס או להפריע או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים או השרתים או החומרה או התוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים או התכנים המוצעים באתר זה.

2.3.3. הפצת "דואר זבל " (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

2.3.4. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש (כולם או כל אחד מהם) של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

2.3.5. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה או אשר מוקנות לחברה או לכל צד ג' כלשהו.

2.3.6. כל שימוש באתר או בחלק ממנו במסגרת של אתרי אינטרנט אחרים, בין השאר ובמיוחד, הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), או שימוש בתכנים של האתר (בין היתר, ובמיוחד, באמצעות (deep linking) ללא הסכמתה הכתובה והמוקדמת של החברה.

2.3.7. שימוש בכל רובוט, "תולעת", מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

2.3.8. להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר, או להפריע לשימושו של כל אדם או ארגון כלשהו באתר.

2.3.9. שימוש שנועד להתחקות או לפגוע בפרטיות או להטריד בכל דרך שהיא כל אדם או ארגון.

2.3.10. לאסוף או לאגור מידע אישי או עסקי על מנויים או משתמשים באתר לשם מטרות כלכליות או מטרות הנוגדות כל דין. חל איסור גם על מכירה או הפצה או שיווק וכיוצא באלה שימושים של כל מידע המופיע באתר באופן העלול לפגוע במפעילת האתר או באדם או בארגון אשר המידע רלוונטי להם.

2.3.11. לא תעשה בשירות כל שימוש המנוגד לכל דין או להוראות, לתנאים ולכללים המופיעים במסמך תנאי שימוש זה. השימוש בשירות על ידך כפוף לכל חוק או תקנה מקומיים, ארציים או בינלאומיים ואתה לבדך תהיה אחראי לכל מעשה או מחדל אשר ייעשה באמצעות הפרסום שלך או סיסמתך או החומרה או התוכנה שברשותך, ובכלל זה לתוכן המסרים או הקבצים או המידע שתעביר באמצעות השימוש באתר.

3. תכנים באתר

3.1. חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, בעשותך שימוש באתר לרבות בפרסום באתר בכלל ולרבות בכרטיס העסק, בדף הנחיתה, או במסגרת מסירת תכנים לפרסום באתר, בכרטיס העסק באתר, בדף הנחיתה, לרבות פרסום המלצות או תמונות, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה אשר עשויה לנבוע מכך. אתה מנוע מלפרסם באתר ומתחייב שלא לפרסם את התכנים הבאים (למען הסר ספק יובהר כי השימוש במילה "תכנים" או במילה "תוכן" לעיל ולהלן מתייחס לתכנים כתובים, מושמעים, תמונות, ציורים, גרפיקה, עיצובים, איורים וכיוצא בזה): תכנים בלתי חוקיים, תכנים שנועדו למטרות בלתי חוקיות, תכנים בעלי אופי מיני, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, בלתי מוסריים, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור או שעלולים לפגוע בקבוצות אוכלוסייה כלשהי, ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק, כל תוכן הפוגע או עלול לפגוע בשם הטוב של בתי העסק או צד שלישי; כל תוכן העלול להוות הטעייה ו/או כל תוכן הידוע למשתמש כשקרי, מטעה או מסולף; תכנים הפוגעים בפרטיות; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך. אתה מתחייב כי אין במידע המפורסם על ידך כל פגיעה בזכויות קניין בכלל, כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.

3.2. אתה מצהיר כי ידוע לך שהחברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הקיימים בכרטיס העסק ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים בשירות וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש , נזקים ישירים או עקיפים שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

3.3. התכנים שאתה מוסר לפרסום הינם חשופים לכל המשתמשים בשירות והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות אתה עשוי לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות האלה.

3.4. באתר מתפרסמים גם תכנים אשר מקורם גם במשתמשי האתר, לרבות חוות הדעת וההמלצות, המאפשרים החלפת מידע, תכנים ורשמים בין משתמשי האתר ("המלצה/ות"), פרסום המלצות, כתיבת תגובה להמלצות, העלאת תמונות ו/או כל תוכן נוסף אפשרי אחר.

3.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מסרון לגולש באתר לבקש חוות דעת על בית העסק שהגולש חייג אליו. המסרון יישלח לטלפונים ניידים ויכלול את שם העסק אליו הגולש התקשר וקישור לאזור חוות דעת בכרטיס העסק . הצפייה בהודעות המפורסמות בהמלצות פתוחה לצפייה לכלל הגולשים.

3.6. במידה ומצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין או לא חוקי או לא מוסרי או פוגע בזכותו של כל אדם או ארגון, אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי האתר.

3.7. החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים איזה מהתנאים של תנאי שימוש אלה או עלולים לפגוע באתר או בחברה או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק ולהסיר תכנים כאלו בכל עת, ומבלי שתהייה חייבת במתן הודעה מוקדמת כלשהי. בכלל זה, החברה רשאית לבטל את ההמלצות או התגובות שיפורסמו באתר על ידי הגולשים, לשנות, מעת לעת, את מבנם, מראם וזמינותם של השירותים והתכנים שבהם וכן לא לפרסם חוות דעת או תגובה או להסירם והכול ללא הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

3.8. שמירתו של שם עסק ברשימת הפריטים המועדפים, פתוח לשימושם של משתמשים אשר נרשמו כגולשים רשומים בלבד (להלן- האזור האישי).

3.9. הרישום לאזור האישי הוא חינם ומאפשר לגולש הנרשם פרסום המלצות, כתיבת תגובה להמלצות, שמירתו של שם עסק ברשימת הפריטים המועדפים. הרישום לאזור האישי נעשה באמצעות חשבון גוגל, פייסבוק או מייל .

3.10. אתה מצהיר כי כל תמונה וכל תוכן אחר שאתה מעלה עומדים בכללי הנגישות. כמו כן אתה מצהיר כי האחריות להוספת כתוביות, כנדרש ע"פ כללי הנגישות, לסרטונים שמועלים על ידך לאתר, חלה עליך.

4. הגבלת אחריות :

4.1. ידוע לך, המפרסם באתר או המשתמש באתר או המנוי על האתר, כי התכנים שאותם אתה מוסר לפרסום/מפרסם באתר יהיו באחריותך בלבד ואתה מתחייב שהינם נכונים ואינם פוגעים בזכויות צד ג' כלשהו לרבות זכות קניין רוחני, וכי הם יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. כמפרסם באתר עליך לתת שירות בהתאם לאמור בפרסום מטעמך ולכבד כל מבצע/הוזלה/ הטבה/ קופון שהצעת ללקוח. החברה אינה אחראית לתגובות אותן תקבל או לכל נזק שייגרם לך, לרכושך ולכל צד שלישי כתוצאה מהתכנים שבחרת לפרסם ואתה אחראי לכל תביעה או דרישה בגין טענה של הטעייה/גניבת עין, פגיעה בזכויות צד ג' כלשהן מצידך בגין הפרסום שלך באתר.

4.2. אתה מצהיר ומסכים כי האתר כולל המידע המופיע בו או כל חומר או מידע שהגישה אליו היא באמצעות האתר, מועמד לרשותך כמות שהוא. האתר מציע מגוון רחב של כלים שהלקוח יכול להשתמש בהם והם ניתנים כפי שהם "as is". החברה שומרת לעצמה את הזכות להחליט האם להוסיף כלים נוספים לאתר ולא תהיה ללקוח כל אפשרות לדרוש דברים שהפלטפורמה אינה תומכת בהם. יחד עם זאת, החברה תעשה כל מאמץ לפתח ולשדרג את הפלטפורמה, אך אינה מתחייבת לכך. אין לראות במידע המסופק משום מתן התחייבות או מצג, בין אם במפורש ובין לא במפורש או מכח כל דין, כלפיך או כלפי צד ג' כלשהו, בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק שבו, והתאמתו למטרה מסוימת כלשהי. ידוע לך כי במידה ויש באתר תכנים שסופקו לבעל האתר על ידי אחרים או קישורים לאתרים אחרים לרבות באמצעות צדדים שלישיים המפרסמים באתר, או כל מידע מכל סוג שהוא באתר ובאתרים המקושרים, לרבות מידע מסחרי, אין למפעילת האתר שליטה עליהם ואתה מאשר כי ידוע לך שיתכן והתוכן באתרים הנ"ל שגוי /חסר/ חלקי/בלתי מוסרי/בלתי חוקי . החברה אינה אחראית ואינה מתחייבת לגבי נכונותם או דיוקם או רמתם ואיכותם של התכנים /או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים או בכל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, והשירותים הזמינים במסגרת השירות והם עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות, לרבות למידע ולתכנים של מפעילי התקשורת האחרים. כמו כן ידוע לך כי המידע הנמסר אינו בבחינת ייעוץ מקצועי או חוות דעת מקצועית הבאה במקום קבלת ייעוץ מגורם מוסמך. שינויים ועדכונים מבוצעים במידע ובתכנים באופן שוטף. החברה או ספקיה רשאים לערוך שיפורים או שינויים בשירות ובמידע בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדית ובלא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי.

4.3. אתה מסכים באופן מפורש, כי החברה לא תהיה אחראית בכל דרך לתוכן המוצג ולתוכן המסרים אשר יועברו על ידך באמצעות האתר לרבות התכנים אשר מתפרסמים בהמלצות או הכלולים בהם. ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים באתר או בהמלצות אינם אמיתיים או מדויקים או נכונים, במלואם או בחלקם, למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי החברה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע. הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או שלא במפורש, לתכנים או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר.

4.4. כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות, עמדות וכיוצא בזה המוצגים או מפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה מן האתר, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות באתרים אלו, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

4.5. ידוע לך שלמרות שהחברה נוקטת בכל אמצעי סביר לאבטחת האתר, קיים סיכון של חדירה למאגרי המידע של האתר, לרבות ביצוע פעולות שונות בכרטיס שלך ללא הסכמתך או על ידי מי שלא הורשה לכך על ידך. אתה אחראי באופן מלא לשמור על סודיות הסיסמה שלך ככל שישנה. כל תוצאה של חשיפת פרטים לגבי סיסמתך על ידך לצד שלישי כלשהו, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, תחול עליך בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתרה מזו, אתה אחראי באופן מלא לכל פעילות המתבצעת בכרטיס העסק שלך ולחברה לא תהיה כל אחריות שהיא לפעולות המבוצעות על ידך תוך שימוש בשירות.

4.6. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל, לאחד או כל הבאים: נזק (כלכלי ו/או נפשי ו/או אחר), אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לרכושך או לכל צד שלישי או לרכושו בשל שימוש בתכנים אלו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר או תוכנה או מידע שהורד או הושג על ידך בדרך כלשהי תוך שימוש בשירות.

4.7. יובהר כי מקורם של סקרי האמינות לגבי המלצות /חוות דעת הגולשים באתר לגבי העסקים המופיעים באתר, במידה ויתבצעו, הוא במשתמשי האתר ולפיכך אין החברה אחראית לדיוקם /או לנכונותם של ההמלצות/חוות הדעת וההסתמכות עליהם היא באחריותך הבלעדית.

4.8. החברה אינה אחראית לכל שינוי או תיקון או השמטה או חבלה או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתכנים אשר הועלו על-ידי המשתמשים שנכתבו על-ידי משתמשים במסגרת ההמלצות. ייתכן כי מסיבות שונות שאינן בשליטת החברה ישונו או ימחקו תכנים המפורסמים במסגרת ההמלצות והחברה לא תישא בכל אחריות בנדון.

4.9. מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר. כמו כן החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם או דיוקם או רמתם ואיכותם של התכנים או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים /או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

4.10. החברה אינה אחראית לכל אובדן מחיקה או כישלון באחסון או כישלון בקבלה או כישלון בשיגור או תזמון השיגור או תזמון הקבלה של הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים, פקסים וכל מידע אחר המועבר באמצעות האתר. בכל מקרה לחברה לא תהיה חבות כלפיך או כלפי צד ג' כלשהוא לרבות הגולשים בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, מכל סוג שהוא, הנוגע לשימושך בשירות, או לכל שימוש שהוא באתר שייבנה או בכל אתר או משאב המקושר, המופנה או הנגיש דרך אתר זה, או בגין שימוש בחומרים, מידע, מוצרים או שירותים כלשהם, הורדתם או גישה אליהם, לרבות, ומבלי לגרוע בכלליות האמור, אובדן רווחים, הפרעה למהלך העסקים, או אובדן תכנים או נתונים אחרים. הגבלת חבות זו חלה על כל עילת תובענה שהיא, חוזית, נזיקית או כל עילה משפטית אחרת.

4.11. החברה אינה מתחייבת או מצהירה או אחראית לכך כי השירותים המסופקים באמצעות או במסגרת האתר יהיו ללא הפרעות או ללא תקלות מצד החברה או מי מספקיה ו/או מי מטעמה. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי הלקוח, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או פגיעה מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכדומה שייגרמו לך או לרכושך עקב כך. מובן שהחברה תעשה כל מאמץ על מנת שהשירות לא יופרע ותעשה כל שביכולתה על מנת למזער את התקלות או ההפרעות לצורך אספקתם הסדירה של השירותים המסופקים באמצעות או במסגרת האתר.

5. הגנה על פרטיות ו Cookies

5.1. מדיניות הפרטיות החלה על הגולש באתר או על בעל העסק המנוי על השירות היא כמפורט בלינק.

5.2. כמו כן יודגש כי האתר משתמש בעוגיות ("Cookies"), תגיות פיקסל וטכנולוגיות דומות. ה-Cookies הנם קבצי טקסט קטנים אשר מועברים לכונן הקשיח שבמחשבך האישי או למכשיר הטלפון הנייד שלך על ידי שרת אינטרנט, על מנת ששרתים אלה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה מבקר באתר, כאשר אתה חוזר ומבקר בו, או כשאתה מבקר באתרים אחרים. תגיות פיקסל הן קטעי קוד בדף אינטרנט, שמאפשרים לשרת האינטרנט לקרוא או להציב קובצי Cookies וכן להעביר אל שרתי האתר מידע הנוגע למבקר באתר, כמו כתובת ה-IP של המכשיר, השעה שבה נצפה הדף, סוג הדפדפן שבו נעשה שימוש וכד' (לכל הטכנולוגיות הללו ולדומותיהן נקרא להלן: "קוקיס")

5.3. ה Cookies - מכילים מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, מהיכן הגעת לאתר, משך הזמן ששהית באתר וכן, מסייעים באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת.

5.4. Cookies מאפשרים איסוף מידע על סמך השימוש שלך באתר ובאתרי האינטרנט בכלל, על סוג האתרים המועדף עליך, על סוג המידע שהנך מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, על השירותים שבהם השתמשת באתרנו או באתרים אחרים, ועל האופן שבו אתה משתמש בהם כמו למשל כאשר אתה מבקר באתר שלנו, משתמש בשירותים שלנו ומקיים אינטראקציה כלשהי באתר.

5.5. Cookies אינם מזהים אותך ספציפית, אך השימוש במידע הנאסף באמצעותם מאפשר לשפר את חווית המשתמש ואת האיכות הכוללת של השירותים שלנו. כך לדוגמא, שימוש Cookies יכול לחסוך עדכון פרטים כדוגמת שם משתמש וסיסמא בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר ומאפשר הצגת תוכן פרסומי המבוסס על פעילותך.

5.6. כאמור, השימוש ב Cookies נועד למטרות הפעלה, קידום ושיפור שירותים (קיימים ועתידיים) ועל מנת להציע לך תוכן מותאם אישית ורלוונטי עבורך לפי הפרופיל שאספנו.

5.7. באמצעות ה Cookies וספקי צד ג' אנחנו עשויים לפרסם את האתר ואודות האתר באתרים שונים בהם תבקר, כך שבמהלך ביקורך באתרים אלה ייתכן שייאסף מידע לגביך ונוכל לעשות בו שימוש לצורך האמור לעיל.

5.8. לידיעתך, ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדים שלישיים, המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר. לצורך ניהול הפרסומות עושים גם צדדים שלישיים אלה שימוש ב Cookies, בין באתר זה ובין באתרים אחרים.

5.9. באפשרותך להגדיר את דפדפן האינטרנט שלך כך שהוא ידחה/ ימחוק קבצי ה Cookies. האופן שבו תעשה זאת תלוי בדפדפן האינטרנט שבו הנך משתמש ולכן לא נוכל באופן מעשי להסביר בזאת את האופן שבו ניתן לדחות את אותם הקבצים. אנא פנה לאתר האינטרנט של היצרן הרלוונטי של דפדפן האינטרנט שבו אתה משתמש (אינטרנט אקספלורר, כרום, פיירפוקס וכו'), ושם תוכל לקבל את כל המידע הדרוש לך. אנחנו לא ממליצים להשתמש באפשרות זו, כיוון שהיא הופכת את הגלישה באתר שלנו לחוויה פחות מהנה, מאחר שהאתר אינו יכול לזהות אותך ואת ההעדפות שלך לקבלת מידע. ייתכן גם שנטרול ה Cookies יגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרנו ובאתרי אינטרנט אחרים.

5.10. אנו עשויים לאסוף ולהעביר לצדדים שלישיים נתונים אנונימיים על המשתמשים שלנו במונחים של דפוסי גלישה ומידע אחר רלוונטי ועוד, כפי שפורט לעיל.

5.11. מומלץ לבחון בכל גלישה לאתר כלשהו ברשת האינטרנט, את מדיניות הפרטיות של אותו אתר.

5.12. שימושך באתרנו מעיד על הסכמתך המוחלטת והבלתי חוזרת לשימושנו ב Cookies ובמידע שנאסף כאמור לעיל.

6. זכויות קניין רוחני

6.1. ידוע לך כי כל התוכן המופיע באתר, לרבות המידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר או מידע מסחרי שהוצע לך ע"י השירות, הם רכושה הבלעדי של החברה או של בעל העסק בהתאמה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינן של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהם בלא לקבל הסכמתה של החברה בכתב ומראש. סימני המסחר, סימני השירות, שמות מסחריים, שמות לוגו ותמונות באתר הינם קניינם של החברה בלבד – או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אסור למשתמשים להעתיק, להציג בפומבי, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם כל חומר או פרט הכלול בזכויות היוצרים האמורות, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מזכויות היוצרים האמורות.

6.2. אתה רשאי להשתמש במידע אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת וכתובה של החברה. אתה מתחייב שלא להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

6.3. החברה רשאית לעשות שימוש בתכנים המועלים, באתר, בפרסום המופיע באתר של בעל העסק לצרכי פרסום ושווק וזאת ללא כל מתן תמורה נוספת.

7. המלצות גולשים על עסקים באתר והעלאת תמונות גולשים

7.1. אתה רשאי לפרסם המלצה/חוות דעת מטעמך לגבי עסקים המופיעים באתר.

7.2. ההמלצות יכללו ציון אשר יינתן על ידי הגולשים לבית העסק ובאמצעות מלל חופשי. הציון הכללי המשוקלל של כל ההמלצות יופיע לצד שורת פרטי העסק בתוצאות חיפוש. או בכל מקום אחר בשיקול דעת החברה.

7.3. המבקש לפרסם המלצה באתר, יתייחס בהמלצתו לבית העסק או לנותן השירות, על פי התרשמותו וחוות דעתו הסובייקטיבית בלבד.

7.4. יובהר, כי נציג מטעם בית העסק נשוא ההמלצות יהיה רשאי להגיב להמלצות או לתגובות, בכפוף לתנאי השימוש.

7.5. החברה רשאית לבצע מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בדיקה של אמינות ההמלצות אם באמצעות סקרים טלפוניים המופנים לגולשים, ואם באמצעות בדיקות פנימיות של החברה ("סקרי אמינות"). בהסכימך לתנאי שימוש אלו אתה מסכים כי החברה תיצור עמך קשר לצורך ביצוע סקרי אמינות.

7.6. הגולשים מורשים להעלות תמונות/סרטונים וגם חוות הדעת. הגולשים מתחייבים שלא להשתמש בתמונות פוגעניות או מעליבות או שיש בהם הוצאת לשון הרע או פגיעה ברגשות הציבור/היחיד באופן כלשהוא או שיש בהם אלמנטים המערבים אלימות גרפית או אחרת, גסות רוח, בוטות מינית או אחרת, מסרים נגד החברה וכיו"ב. הגולשים מתחייבים להימנע מכל פגיעה או הפרה של זכויות קנייניות או אחרות של גורם שלישי כלשהו ואחראים לקבל הסכמת המצולמים להעלאת התמונה ופרסומה בציבור. החברה רשאית להסיר כל תמונה/סרטון/חוות דעת בעצמה. הגולשים מתחייבים לפצות או לשפות את החברה בגין כל תביעה או דרישה שתופנה אליה עקב פרסום התמונות/הסרטונים על ידי הגולשים. הגולשים נותנים בזאת הרשאה בלתי חוזרת לחברה לשימוש בכל תוכן קניין רוחני שמפורסם על ידם ללא תמלוגים כלשהם.

8. שונות

8.1. במסגרת ההצטרפות לשירות הפרסום הדיגיטלי של B144 תידרש למסור מספר פרטים: שם עסק, כתובת, דרכי ההתקשרות, כתובת הדואר האלקטרוני, שם וטלפון איש קשר תחום עיסוק (סיווג עסקי) תיאור העסק, התמחות, קופון וכל מידע נוסף שתתבקש. הנתונים שתמסור בעת ההצטרפות יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלעדיו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים וכרטיס העסק שלך לא יהיה מפורט והדבר ישפיע על המתעניינים בעסק. אתה מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת ההצטרפות תקבל מהחברה שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירות ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע מאחרים שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר. מוצע להמיר הסיסמה הראשונית שנמסרה לך באחרת.

8.2. החברה לא תישא באחריות כלשהי לגבי קישורים בכרטיס העסק שלך לאתרים אחרים שלך או של צדדים שלישיים כלשהם לרבות אחריות לגבי זמינותם או נכונותם של קישורים אלו או לגבי תכנים או מידע המופיעים בקישורים האמורים. הלקוחות או המשתמשים יישאו באחריות מלאה לכל הסיכונים הכרוכים בשימוש בקישורים האמורים.

8.3. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב כרטיס העסק ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינן של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהם בלא לקבל הסכמתה של החברה בכתב ומראש. סימני המסחר, סימני השירות, שמות מסחריים, שמות לוגו ותמונות באתר הינם קניינם של החברה בלבד – או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אסור למשתמשים להעתיק, להציג בפומבי, להפיץ מחדש, לפרסם כל חומר או פרט הכלול בזכויות היוצרים האמורות, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר בכל חלק מזכויות היוצרים האמורות.

8.4. כחלק מעיצוב כרטיס העסק ללקוח, יוצגו תמונות שונות אשר מספקת לו החברה מטעם ספקי אתרים רלוונטיים כגון מאתר "ShutterStock". הלקוח רשאי להשאיר תמונות אלו בכרטיס העסק בלבד ואינו רשאי למכור או לערוך או להעתיק או לשכפל את התמונות למקומות אחרים ברשת. למען הסר ספק, הלקוח אינו רשאי בכל מקרה להשתמש בתמונות אלה בכל צורה של פרסום או שיווק או מכירה או העתקה לכרטיסי ביקור או פליירים או כל צורת שיווק מוכרת מחוץ לגבולות האתר.

8.5. הלקוח רשאי להעלות בכרטיס העסק שלו תמונות, קבצים, טקסטים וכל חומר אחר ובלבד שהוא אחראי לקבלת מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בהם ואת הסכמת המצולמים והצלם, הלקוח יכול להעלות את האמור לעיל באופן עצמאי באמצעות ממשק המפרסם או באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות. אין בהעלאת האמור באמצעות שירות הלקוחות להסיר האחריות מהלקוח.

8.6. אתה מצהיר כי כל תמונה וכל תוכן אחר שאתה מעלה עומדים בכללי הנגישות. כמו כן אתה מצהיר כי האחריות להוספת כתוביות, כנדרש ע"פ כללי הנגישות, לסרטונים שמועלים על ידך לאתר, חלה עליך.

8.7. קידום העסק נעשה ברוטציה.

8.8. החיוב בשירות יכול ויעשה לפי חיוב עבור יחידת פרסום–דהיינו, כאשר העסק ממוקם באחד מבין 3 המקומות הראשונים של רשימת העסקים - עם מספר גלוי לחיוג לעסק, או כאשר הגולש מקליק על אחד מכפתורי המידע המופיע בכרטיס העסק ו/או בכרטיס העסק המקוצר, בדף תוצאות עסקי באתר או באתרים האחרים עמם משתפת החברה פעולה, או באמצעות שיחת ווטסאפ (WhatsApp), או פנייה משירות "מי פנוי", או לגבי פרסום במוקד 144 קולי: מסירת שם העסק ו/או טלפון לחיוג לעסק - במידה ומחפשים עסק לפי קטגוריה מסוימת ואזור גאוגרפי והמספר נמסר לפונה (אם מבוקש הטלפון תוך ציון שם העסק במפורש אין חיוב על יחידת פרסום) החיוב עבור החבילה מורכב מתשלום על יחידות פרסום ומדמי מנוי חודשיים ודמי הקמה, ככל שקיימים.

8.9. חיוב נוסף הוא חיוב כאשר הגולש מקליק על אחד מכפתורי העסק ללא קשר למיקומו ברשימת העסקים, בין אם מספר העסק גלוי לחיוג לעסק, או לא, כולל כאשר הגולש מקליק על אחד מכפתורי המידע המופיע בכרטיס העסק ו/או בכרטיס העסק המקוצר, בדף תוצאות עסקי באתר או באתרים האחרים באינטרנט עמם משתפת החברה פעולה, או לגבי פרסום במוקד 144 קולי: מסירת שם העסק ו/או טלפון לחיוג לעסק - במידה ומחפשים עסק לפי קטגוריה מסויימת ואזור גאוגרפי והמספר נמסר לפונה (אם מבוקש הטלפון תוך ציון שם העסק במפורש אין חיוב על הקלקה). החיוב עבור החבילה מורכב מתשלום על ההקלקות ומדמי מנוי חודשיים ודמי הקמה, ככל שקיימים.

9. יצירת קשר עם בתי העסק

9.1. בזק רשאית לקדם ולפרסם את העסק בשירות B144 ובשירותים הנלווים שיפורטו להלן עם מספר וירטואלי - מספר מקשר. חיוג למספרים אלו מפנה את המתקשרים לבית העסק המפורסם באתר. (יובהר כי רק חלק ממספרי הטלפון של העסקים באתר הינם מספרי טלפון וירטואליים).

9.2. בעת חיוג למספר הוירטואלי יחול חיוב על שיחת הטלפון מרגע סיום ההכרזה "תודה שבחרתם B144, מיד תקושרו לבית העסק", גם אם השיחה לא נענתה על ידי בית העסק.

9.3. המספר הוירטואלי הינו מספר בבעלות המלאה של חברת בזק בלבד, ואינו שייך לעסק ועם סיום ההתקשרות המספר נשאר בידי החברה.

9.4. גולש המחייג באמצעות מספר וירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עמו.

10. שרות "מי פנוי"

במסגרת השירות ניתן לקבל גם שרות קבלת "ליד" חם של לקוח פוטנציאלי באמצעות הודעת SMS למכשיר האישי של בעל העסק כפי שיוגדר בפרטי איש הקשר בעת ההרשמה.
שרות זה יאפשר לגולש לשלוח בלחיצה על כפתור בעמוד הבית של B144.co.il קריאה לרשימה של בעלי מקצוע הנמצאים כרגע באזורו או באזור אותו הגדיר הגולש בממשק.
הקריאה או "הליד" יישלח באמצעות הודעה SMS לכל בעלי המקצוע הרשומים לשרות בשיטת "כל הקודם זוכה".
כל בעל מקצוע שיבחר לפתוח את ה-SMS ולצפות בפרטי "הליד" יחויב בעלות של יחידת פרסום .
בזק רשאית להציע שירות זה בקטגוריות מסויימות בלבד בהתאם לשיקול דעתה.

11. פרסום עסקים בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של B144

11.1. הפרסום ייעשה באמצעות פוסטים, אשר יכללו כתבה/סרטון/טיפ/"טיזר" כלשהו עם קישור (לינק) לכרטיס העסק בB144. העסקים אשר יפורסמו בפוסטים הם עסקים אשר מנויים על שירות הפרסום הדיגיטלי של B144.

11.2. הפרסום יעשה לפי קטגוריה ו/או אזור בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

11.3. מתוך כלל העסקים אשר עונים על הקטגוריה ו/או האזור הנבחרים לפוסט, תינתן עדיפות לעסקים אשר כרטיס העסק שלהם ב-B144 יהיה מועשר בתוכן. כפי שיפורט להלן: תיאור העסק; שעות פעילות; 2 תמונות (מינימום);קופון או 2 המלצות (מינימום); אתר/עמוד פייסבוק.

12. אבטחה

12.1. החברה לא תהיה אחראית על חומר שימחק לך מכרטיס העסק שלך או כתוצאה מפריצות זדוניות אליו. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות. הקפד לבדוק את מי אתה מצרף להרשאות הניהול של הכרטיס שלך ובכל מקרה לחברה לא תהא אחריות לגבי שמירה ואבטחה של סיסמאות השימוש במימשק המשתמש שלך .

12.2. מומלץ לא לעלות מידע חשוב או סודי, החברה לא מתחייבת לאבטחתו בפלטפורמה במסגרת השירות או השירותים הנלווים.

13. ביטול השירות על ידי החברה

13.1. החברה תהיה רשאית, ללא הודעה מוקדמת, לבטל לאלתר או להגביל גישה לשירות במקרים הבאים: (1) במקרה של הפרה או סטייה מהוראות שימוש אלו; (2) במקרה של דרישה על פי דין או צו שיפוטי; (3) במקרה של בעיות טכניות או אבטחה חמורות; (4) מעורבות של הלקוח בפעילות אסורה על פי הדין; (5) אי תשלום דמי השימוש באתר על ידי המפרסם המנוי. מובהר מפורשות כי החברה תהיה רשאית לבטל או להגביל גישה לאתרים כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

14. ביטול העסקה על ידי הלקוח הרשום לשירות

14.1. ביטול העסקה או בקשה להפסקת קבלת השירות יכולים להיעשות בפנייה לבזק - בכתב בדואר רשום לכתובת: "בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, מחלקת קשרי לקוחות B144 , המנור 7 חולון, מיקוד 5886105 או בדואר אלקטרוני:B144iskiguide@bezeq.co.ilאו בפקסימיליה מספר 03-6118467 או בעל פה בטלפון למספר 1700-707144 בעת הפנייה יש לציין שם, מספר טלפון, מס. ת.ז. וכן מספר לקוח.

תנאי שימוש לשירותים נלווים

להלן תנאי שימוש לשירותים נלווים לשירות הפרסום הדיגיטלי לעסקים, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש הרשומים מעלה, ובמקרה של אי התאמה, גוברים עליהם.

1. שירות בניית אתר/דף נחיתה (להלן- אתר הלקוח)

1.1. השירות מותנה בהצטרפות לשירות הפרסום הדיגיטלי לעסקים וניתן כל עוד הלקוח מנוי על שירות הפרסום. עם ביטול שירות הפרסום, אתר הלקוח ירד מהאוויר ללא כל הודעה מוקדמת ככל שתנאי החבילה קבעו זאת.

1.2. השירות כולל: הקמת אתר אינטרנט אישי לעסק, עד 5 דפי אינטרנט, נפח אחסון של עד 300 מגה, הזנת תוכן לאתר, עדכון תוכן בדף עד פעם אחת בחודש, עיצוב אתר על בסיס תבנית נבחרת, קישור האתר לדומיין שבזק רוכשת ללקוח.(יש אופציה לסאב דומיין או שימוש בדומיין פרטי של הלקוח). במקרה של דף נחיתה מדובר על דף אינטרנט יחיד עם סב דומיין ולא דומיין עצמאי.

1.3. תשלום עבור שירות בניית אתר הלקוח יתבצע רק לאחר ההפקה שלו שאושרה על ידי הלקוח.

1.4. אתר הלקוח הנבנה עבורך נבנה תוך שימוש בפלטפורמה ייעודית וייחודית של החברה ומותאם בלעדית אליה. ולפיכך אתרך לא יתאים לפלטפורמת בניית אתרים אחרת.

1.5. אין החברה אחראית כלפי חברות צד שלישי אשר מנהלות את רישום שמות המתחם (Domain) ותקינות שמות המתחם, במידה ונרכש עבור הלקוח דומיין, בהתאם לבקשתו.

1.6. הלקוח מחויב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה אתרו פעיל מיום הקמת האתר. עם סיום התשלום על הבניה – ימשך התשלום על שרות תמיכה, אחסון, דומיין ושרתים.

1.7. לקוח שיהיה מעוניין להפסיק להשתמש בשירות קודם סיום תקופת ההתקשרות יוכל לעשות זאת, אך לא יהיה כל החזר כספי מצד החברה במקרה של הסרת השירות לפני תום תקופת ההתקשרות בהתאם לתנאי ההתקשרות, החברה רשאית לחייב את חשבונו של הלקוח במלוא הסכום עבור שירות הקמת האתר בחיוב אחד.

1.8. משתמשי קצה באתרך- "משתמש קצה" מתייחס לכל גולש שמבקר באתר שנבנה באמצעות הפלטפורמה (לא משנה באיזה אמצעי הוא גולש באתר שלך).החברה לא תישא בשום אחריות בכל חילוקי דעות שיעלו בינך לבין משתמש הקצה ולא תתערב בשום מקרה ביניכם.

1.9 רכישה וניהול שם מתחם (Domain)

1.10. מנהל המרשם הרלבנטי רשאי לקבל או לדחות כל בקשה לרשום או לחדש רישום של שם מתחם, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לרבות אם סבר ששם המתחם שנבחר אסור ברישום על-פי כללי הרישום המחייבים אצלו והחברה לא תהיה אחראית לכך שהדומיין לא יחודש או יירכש ואין לה כל קשר לכך .

1.11. שם המתחם, שבחרת לרשום או לחדש את רישומו, לא יירשם על שמך עד שרשם הדומיין יבצע את הרישום או החידוש. לחברה אין שליטה על פעולת מנהלי המרשם ואין ביכולתה להתחייב מתי ואם בכלל שם המתחם יירשם על שמך בפועל.

1.12. תעבורת נתונים-החברה לא מגבילה את הלקוחות שמשתמשים במערכת בכמות התעבורה שכל אחד מהם צורך, אך היא שומרת לעצמה את הזכות להוריד מהשרת ללא הודעה מוקדמת אתרים שיהפכו ל"מונופול" בשרת וינצלו באופן בוטה את משאבי השרת.

1.13. פרסומות דואר אלקטרוני מסחריות – דואר זבל (SPAM)-חלק מהכלים העתידיים ייתכן ויינתנו בפלטפורמה יאפשרו ללקוח לשלוח הודעות באמצעים טכנולוגיים מתקדמים (דואר אלקטרוני, SMS ועוד), אסור בשום פנים ואופן לנצל כלים אלה למשלוח הודעות ספאם (spam). החברה רשאית להפסיק את פעילות הפלטפורמה של הלקוח שניצל כלים אלה לשימוש לא ראוי בכל זמן וללא הודעה מוקדמת. בשום אופן אין לבצע משלוח ספאם דרך שירותי החברה או באמצעות שירותים של חברה אחרת. ביצוע ספאם בכל אמצעי פנימי או חיצוני יגרור שימוש בכל אמצעי שעומד לרשותנו לרבות הפסקת השירותים שהלקוח מקבל כולל אפשרות להורדת האתר מהרשת ללא הודעה מוקדמת.

1.14. החברה רשאית בכל עת להפסיק שימוש בתבנית עיצוב מסוימת ללא הודעה מראש ובכל עת, גם אם לקוח כבר משתמש בה תקופה קצרה או ארוכה. החברה תעשה מאמץ למצוא תחליף מתאים ללקוח אך אין היא מתחייבת על כך.

1.15. התבנית היא לאתר אחד בלבד והלקוח אינו רשאי למכור או להעתיקו או לשכפל וכו' את התבנית למשתמשים נוספים.

1.16. ללקוח אין את זכויות היוצרים על תבנית עיצוב מסוימת שנבחרה וכל אובייקט הקשור אליה ולקוחות נוספים יוכלו להשתמש בה לפי החלטת החברה. למען הסר ספק, ידוע ללקוח שכל זכויות היוצרים הנוגעים לתבנית או תמונה או אובייקט הנמצאים בפלטפורמה שייכים לחברה בלבד וכל הוראות סעיף זכויות היוצרים לעיל חלות לגבי תבניות העיצוב. יחד עם זאת, הלקוח יכול לבצע שינויים בתבניות העיצוב.

1.17. בנוסף לאמור בתנאי שימוש אלה לעיל, ידוע לך, המפרסם באתר ו/או המנוי על האתר, כי התכנים שאותם אתה מוסר לפרסום/מפרסם באתר לרבות האחריות על התמונות שהעלית בצורה עצמאית לאתר – הינם על אחריותך וכל האחריות על זכויות היוצרים לגבי התמונות והתכנים יהיו באחריותך בלבד, על אחריותך נכונותם ושאינם פוגעים בזכויות צד ג' כלשהו. החברה אינה אחראית לתגובות אותן תקבל או לכל נזק שייגרם לך, לרכושך ולכל צד שלישי כתוצאה מהתכנים שבחרת לפרסם והנך אחראי לכל תביעה או דרישה בגין טענה של הטעייה/גניבת עין, פגיעה בזכויות צד ג' כלשהן מצדך בגין הפרסום שלך באתר. באפשרותך להוסיף ולשנות את התמונות בכרטיס העסק שלך.

1.18. קידום אורגני במנועי החיפוש-ידוע ללקוח שהחברה אינה אחראית על תוצאות החיפוש המוצגות על ידי מנועי החיפוש לגולשים, הלקוח לא יראה את החברה כאחראית הבלעדית והישירה לדירוג האתר/כתובת הדומיין שלו במנועי החיפוש השונים באינטרנט.

1.19. ידוע ללקוח שתוצאות המוצגות על ידי מנועי החיפוש נגזרות מאלגוריתמים של גוגל שמשתנים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת, לכן לא יראה הלקוח את החברה כאחראית במקרה של שינוי במיקום האתר שלו בתוצאות.

1.20. החברה אינה אחראית על ירידה בדרוג האתר בתוצאות חיפוש במנועי חיפוש כתוצאה משינויים טכנולוגיים המתבצעים בחברות אלו מדי פעם.

1.21. ידוע ללקוח שמיקום האתר בתוצאות החיפוש יכול להשתנות מחיפוש לחיפוש מרגע לרגע וממילת מפתח (חיפוש) אחת לשנייה כתוצאה מזרימה טבעית של מידע ברשת האינטרנט. לכן לא יראה הלקוח בחברה אחראית לשינויים החלים על מיקום האתר מעת לעת.

1.22. החברה לא תקבל שום דרישה מצד הלקוח לקידום בדרכים פסולות.

1.23. החברה אינה אחראית על כל ירידה או שינוי בדירוג האתר שעלול לקרות כתוצאה משינוי בתוכן האתר, קישורים נכנסים, יוצאים או פנימיים של האתר.

1.24. החברה לא תהיה אחראית בשום אופן על מילוי טופס יצירת קשר, קנייה של מוצרי אתר הלקוח או התקשרות עם בעל האתר מצד הגולשים.

1.25. החברה אינה אחראית כי האתר של הלקוח יגיע לדירוג מסוים במנוע חיפוש מסוים תוך זמן מסוים.

1.26. ידוע ללקוח שהחברה שומרת לעצמה את הזכות להציג נתונים סטטיסטיים של אתרים שקידם, לרבות מיקום במנועי החיפוש, נתונים על כמות המבקרים באתר ועוד, כפי שתועדו במהלך תקופת הפעילות בשרות B144.

1.27. החברה אינה אחראית על כל מקרה שבו האתר יסומן כחשוד, מסוכן או פסול על ידי מנוע חיפוש זה או אחר.

1.28. כחלק מעיצוב אתר הלקוח, יוצגו ללקוח באתרו תמונות שונות אשר מספקת לו החברה מטעם ספקי אתרים רלוונטיים כגון מאתר "ShutterStock". הלקוח רשאי להשאיר תמונות אלו באתרו בלבד ואינו רשאי למכור או לערוך או להעתיק או לשכפל את התמונות למקומות אחרים ברשת. למען הסר ספק, הלקוח אינו רשאי בכל מקרה להשתמש בתמונות אלה בכל צורה של פרסום או שיווק או מכירה או העתקה לכרטיסי ביקור או פליירים או כל צורת שיווק מוכרת מחוץ לגבולות האתר. (שייך לשירות בניית אתרים)

1.29. כחלק מתהליך בניית האתר/ דף נחיתה מומלץ כי תעביר לבונה האתר תכנים לרבות תמונות, כתבות וכל מידע אחר מטעמך לצורך הקמת האתר ובנייתו. הלקוח רשאי להעלות באתרו ו/או דף הנחיתה שלו תמונות, קבצים, טקסטים וכל חומר אחר ובלבד שהוא אחראי לקבלת מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בהם הלקוח יכול להעלות את האמור לעיל באופן עצמאי באמצעות ממשק המפרסם או באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות. אין בהעלאת האמור באמצעות שירות הלקוחות להסיר האחריות מהלקוח.

2. שירות הקמת סרטון תדמית בשרותי הפרסום של B144

2.1. השירות כולל - צילום, עריכה והעלאת סרטון תדמית ללקוחות המפרסמים בשרותי הפרסום הדיגיטלי של B144. הניתנים על ידי החברה בעצמה או באמצעות ספק השרות מטעמה. הסרטון יתפרסם בין היתר באתר השירות של המפרסם וגם בעמוד היוטיוב של B144.

2.2. גם במקרה של הסרת הפרסום בשרות B144 לפני תום השנה הראשונה של השרות מכל סיבה שהיא תמשיך להיות מחוייב עבור שרות סרטון התדמית עד לפירעון יתרת התשלומים.

2.3. דמי ביטול- במידה והלקוח החליט לבטל את הפקת הסרטון ביום שבו תואם מולו יום הצילומים הוא יישא בעלות דמי הביטול לפי המחירון המעודכן.

2.4. הוספת תכנים לאתר – כחלק מהפקת הסרטון מומלץ שתעביר למפיק הסרטון את כל המידע שתרצה שהוא יכלול. התכנים שאתה מוסר לפרסום הינם חשופים לכל המשתמשים בשירות והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עשוי לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות האלה.

2.5. הסרת הסרטון מעמוד היוטיוב של B144 תעשה רק לאחר בקשת הלקוח.

2.6. ההנחיות לצוות הצילום לגבי מה יצולם הינן באחריות הלקוח שילווה אותו ביום הצילומים ( לא יותר ממקום אחד של העסק ) . לחברה לא תהיה אחריות על תכנים או מיקומים שלא קיבלו הנחייה לצלם אותם או שלא ניתן לצלם אותן בשל מגבלות תאורה, גובה, נגישות או סיבה מקצועית אחרת שלא מאפשרת לצוות הצילום לצלם.

3. שירות פייסבוק ריסלר – פרסום לקוחות B144 בפלטפורמת פייסבוק ואינסטגרם

3.1. השירות כולל בנייה וניהול של קמפיינים ברשת החברתית פייסבוק ואינסטגרם ללקוחות בשרות הפרסום הדיגיטלי של B144 באמצעות החברה או מי מטעמה. חבילת הבסיס כוללת הקמת קמפיין אישי לעסק ברשתות החברתיות פייסבוק ואינסטגרם, התאמת קהל יעד ופילוח, אופטימיזציה לקמפיין במידת הצורך על פי שיקול החברה, קישור הקמפיין לדומיין החברה או לאתר אחר מטעם הלקוח, דף נחיתה או כרטיס העסק של הלקוח באתר B144, או לטופס "ליד" .

3.2. תשלום עבור שירות פייסבוק ריסלר יתבצע מיום רישום הלקוח לשירות.

3.3. עם סיום שירות הפרסום הדיגיטלי לעסקים מכל סיבה שהיא מסתיים שירות פייסבוק ריסלר והקמפיין בפייסבוק לא פעיל יותר.

3.4. במסגרת ההצטרפות תידרש למסור את פרטי העסק: שם, כתובת, דרכי ההתקשרות, כתובת הדואר האלקטרוני. הנתונים שתמסור בעת ההצטרפות יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלעדיו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת ההצטרפות תקבל מהחברה שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירות ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע מאחרים שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר. מוצע להמיר את הסיסמה הראשונית שנמסרה לך באחרת.

3.5. כחלק מתהליך הקמת הקמפיין בפייסבוק ואינסטגרם מומלץ כי תעביר לחברה תכנים לרבות תמונות, כתבות וכל מידע אחר מטעמך לצורך הקמת קמפיין אשר יותאם אישית עבורך. ידוע לך, כי התכנים שאותם אתה מוסר לפרסום לרבות האחריות על התמונות שהעברת לצורך שימוש בקמפיין הם על אחריותך וכל האחריות על זכויות היוצרים לגבי התמונות והתכנים יהיו באחריותך בלבד, ועל אחריותך נכונותם ושאינם פוגעים בזכויות צד ג' כלשהו. החברה אינה אחראית לתגובות אותן תקבל או לכל נזק שייגרם לך, לרכושך ולכל צד שלישי כתוצאה מהתכנים שבחרת לפרסם ואתה אחראי לכל תביעה או דרישה בגין טענה של הטעייה/גניבת עין, פגיעה בזכויות צד ג' כלשהן מצדך בגין תמונות אשר בחרת שנעלה עבורך לקמפיין.

3.6. החברה מנועה מלפרסם כל תוכן הפוגע במדיניות הפרסום של חברת פייסבוק.

3.7. זכויות יוצרים בקמפיין-כחלק מעיצוב קמפיין הלקוח, יוצגו ללקוח בקמפיין תמונות שונות אשר מספקת לו החברה מטעם ספקי אתרים רלוונטיים כגון מאתר "ShutterStock". הלקוח אינו רשאי למכור או לערוך או להעתיק או לשכפל את התמונות למקומות אחרים ברשת. למען הסר ספק, הלקוח אינו רשאי בכל מקרה להשתמש בתמונות אלה בכל צורה של פרסום או שיווק או מכירה או העתקה לכרטיסי ביקור או פליירים או כל צורת שיווק מוכרת מחוץ לגבולות הקמפיין בפייסבוק ואינסטגרם.

3.8. כחלק ממתן השירות על ידי החברה יתכן שהחברה תשלח אל הלקוחות ו/או המשתמשים הודעות או מידע שירותי או אדמיניסטרטיבי. הסכמתך לתנאי השימוש מהווים הסכמתך למשלוח כאמור.

3.9. הפסקת פעילות השירות-לקוח שיהיה מעוניין להפסיק להשתמש בשירות קודם סיום תקופת ההתקשרות יוכל לעשות זאת.

3.10. משתמשי קצה בשירות-"משתמש קצה" מתייחס לכל גולש שמבקר באתר שלך אשר מפורסם בשירות אשר לחץ על מודעה בפלטפורמה של פייסבוק או אינסטגרם. (לא משנה באיזה אמצעי הוא גולש באתר שלך). החברה לא תישא בשום אחריות בכל חילוקי דעות שיעלו בינך לבין משתמש הקצה ולא תתערב בשום מקרה ביניכם.

3.11. שינויים במבנה הקמפיין-החברה רשאית בכל עת להפסיק ו/או לשנות מודעה במסגרת הקמפיין של הלקוח ללא הודעה מראש ובכל עת. החברה תעשה מאמץ למצוא תחליף מתאים ללקוח אך אין היא מתחייבת על כך.

3.12. החברה רשאית בכל עת להפסיק שימוש בתמונה מסוימת ללא הודעה מראש ובכל עת, גם אם לקוח כבר משתמש בה תקופה קצרה או ארוכה. החברה תעשה מאמץ למצוא תחליף מתאים ללקוח אך אין היא מתחייבת על כך.

3.13. התמונה היא לקמפיין אחד בלבד והלקוח אינו רשאי למכור או להעתיקו או לשכפל וכו' את התמונה למשתמשים נוספים ללא שמשתמשים אלה שילמו עבורה דרך המערכת להחברה.

3.14. ללקוח אין את זכויות היוצרים על תמונה מסוימת שנבחרה וכל אובייקט הקשור אליה ולקוחות נוספים יוכלו להשתמש בה לפי החלטת החברה. למען הסר ספק, ידוע ללקוח שכל זכויות היוצרים הנוגעים לתמונה הנמצאים בקמפיין שלו שייכים לחברה ולחברה בלבד וכל הוראות סעיף זכויות היוצרים לעיל חלות לגבי התמונות בקמפיין. יחד עם זאת, הלקוח יכול לבקש לבצע שינויים בתמונות הקמפיין.

4. לשירות גוגל ריסלר – פרסום לקוחות B144 במנוע החיפוש של גוגל

4.1. השירות כולל : בנייה וניהול של קמפיינים במנוע החיפוש של גוגל ללקוחות המפרסמים במדריך העסקי של החברה בשרות הפרסום הדיגיטלי של B144. חבילת בסיס כוללת : הקמת קמפיין אישי לעסק במנוע החיפוש של גוגל, מחקר מילות מפתח, אופטימיזציה לקמפיין במידת הצורך על פי שיקול החברה, קישור הקמפיין לדומיין החברה או לאתר אחר מטעמך.

4.2. מחיר והתחייבות לחבילות השירות והשירותים הנלווים-בהתאם להצעה השיווקית הקיימת מעת לעת. החברה רשאית לשנות, את החבילות, תכולתן ותעריפיהן.

4.3. תשלום עבור שירות גוגל ריסלר יתבצע מיום רישום הלקוח לשירות.

4.4. קמפיין גוגל מוקם ומנוהל באופן שוטף על ידי החברה.

4.5. הצטרפות לשירות כרוכה במנוי לשירות הפרסום הדיגיטלי לעסקים של B144 וניתן, כל עוד הלקוח מנוי לשירות הפרסום הדיגיטלי לעסקים. עם סיום שירות הפרסום הדיגיטלי לעסקים מכל סיבה שהיא מסתיים שירות גוגל ריסלר והקמפיין בגוגל לא פעיל יותר.

4.6. במסגרת ההצטרפות תידרש למסור מידע אישי: שם, כתובת, דרכי ההתקשרות, כתובת הדואר האלקטרוני. הנתונים שתמסור בעת ההצטרפות יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלעדיו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת ההצטרפות תקבל מהחברה שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירות ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע מאחרים שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר. מוצע להמיר את הסיסמה הראשונית שנמסרה לך באחרת.

4.7. תכנים במודעות גוגל-כחלק מתהליך הקמת הקמפיין בגוגל מומלץ כי תעביר לנציג המכירה של החברה תכנים לרבות תמונות ,כתבות וכל מידע אחר מטעמך לצורך הקמת קמפיין אשר מותאם אישית עבורך.

4.8. הפסקת פעילות השירות-לקוח שיהיה מעוניין להפסיק להשתמש בשירות קודם סיום תקופת ההתקשרות יוכל לעשות זאת.

4.9. משתמשי קצה בשירות-"משתמש קצה" מתייחס לכל גולש גולשים במנוע החיפוש של גוגל שמבקר באתר שלך אשר מפורסם בשירות (לא משנה באיזה אמצעי הוא גולש באתר שלך).החברה לא תישא בשום אחריות בכל חילוקי דעות שיעלו בינך לבין משתמש הקצה ולא תתערב בשום מקרה ביניכם.

4.10. שינויים במבנה הקמפיין-החברה רשאית בכל עת להפסיק ו/או לשנות מודעה במסגרת הקמפיין של הלקוח ללא הודעה מראש ובכל עת. החברה תעשה מאמץ למצוא תחליף מתאים ללקוח אך אין היא מתחייבת על כך.

5. מיתוג קולי (השירות בוטל בנובמבר 2019 ואין אפשרות להצטרף אליו. האמור מתייחס למנויים הקיימים בלבד של השירות).

5.1. הפקת התשדיר כרוכה במנוי לשירותי הפרסום של B144.

5.2. מיתוג קולי - תשדיר עסקי ייעודי (גינג'ל, פנטון סלולרי או מנגינת המתנה) הוא שירות של שילוב מוסיקה לבחירת הלקוח שיתנגן במקום צליל החיוג שמתקשרים לבית העסק. השרות כולל תיאור בית העסק ומוזיקת רקע חוקית לפי זכויות היוצרים.

5.3. הלקוח יקבל קובץ להטמעה מול חברת התקשורת שלו, האחריות להטמעה היא של בית העסק.

5.4. החברה לא תישא באחריות להטמעה, תשלום או ניוד המנגינה לקווים נייחים או סלולריים .

5.5. על מנת לקבל את השרות הלקוח ימסור כתובת מייל תקינה.

5.6. במקרה של הסרת הפרסום בשרות B144 לפני תום השנה הראשונה של השרות מכל סיבה שהיא תמשיך להיות מחוייב עבור שרות המיתוג הקולי עד לפירעון יתרת התשלומים. דמי ביטול- במידה והלקוח החליט לבטל את הפקת התשדיר ביום שבו תואם מולו יום ההקלטות הוא יישא בעלות דמי הביטול לפי המחירון המעודכן.

6. שירותי כתבות שיווקית בוואלה

6.1. השרות כולל כתבה שיווקית על בית העסק של עד 500 מילים שתהייה באתר וואלה בזירת העסקים הקטנים של B144 . או כתבת וידאו של סרטון שימשך כדקה ויצולם באולפנים של וואלה בשילוב כתבה של עד 500 מילים על העסק, כאשר לכל אחת מהכתבות יש תעריף שונה. בכתבה יצויין שמדובר בכתבה ממומנת.

6.2 הכתבה תקודם במשך שבועיים במתחם B144 באתר וואלה בדומיין https://B144.walla.co.il/.

6.3. תהליך ההפקה לכתבה - ראיון טלפוני מקדים עם כתב וואלה קביעת יום צילומים במקרה של כתבת וידאו ושליחת הכתבה לאישור הלקוח לפני העלייה לאוויר, סה"כ יהיו שני סבבי אישורים .

6.4. כלל התכנים יותרו לשימוש וקידום וישמרו בארכיון וואלה לצרכי SEO (קידום אורגני של העסק ושל וואלה) ושימוש עתידי של וואלה או בית העסק.

6.5. התמונות שישולבו מטעם בית העסק צריכות להיות מאושרות ברמת זכויות יוצרים והשימוש. התמונות יותאמו בגודלן לגוף הכתבה.

6.6. תוכן הכתבה והמבנה שלה מרגע אישורה יהיה קבוע בזמן הקידום ולא ניתן יהיה להחליפה, אלא רק להסיר אותה לחלוטין.

6.7. ביטול העסקה יתאפשר רק במידה והכתבה טרם אושרה על ידי הלקוח. במידה והכתבה אושרה ועלתה הלקוח יחויב בגין כל העסקה. במידה והכתבה רק נכתבה יחויב במחצית משווי העסקה. במקרה של כתבת וידאו ביטול העסקה יתאפשר רק במידה וטרם תואם יום צילום מול בית העסק. במידה והסרטון אושר ועלה הלקוח יחויב בגין כל העסקה. במידה ולא יגיע ליום הצילומים ללא עדכון של 2 ימי עבודה מראש או לא יאשר את הסרטון יחויב במחצית משווי העסקה.

7. שרות הקמת חנות אקספרס ו/או חנות סחר.(שירות הקמת חנויות)

7.1. שרות הקמת החנויות של B144 הינו פלטפורמה להקמת חנויות דיגיטליות . השירות מותנה בהצטרפות לשירות הפרסום הדיגיטלי לעסקים וניתן כל עוד הלקוח מנוי על שירות הפרסום. עם ביטול שירות הפרסום, חנות הלקוח לא תהיה פעילה ותרד מהאוויר ללא כל הודעה מוקדמת ככל שתנאי החבילה קבעו זאת.

7.2. חנות אקספרס

7.2.1. השירות כולל: פלטפורמה להקמת חנות מסחר דיגיטלית בעמוד אחד באופן עצמאי, מותאמת למסכים ניידים ולמחשב - ללא הגבלת כמות המוצרים, בחנות האקספרס אין אפשרות לתתי קטגוריות. הזנת התוכן לחנות היא על ידי הלקוח בלבד, עיצוב החנות על בסיס התבנית של השרות, הקישור לחנות יהיה עם סב דומיין ולא דומיין עצמאי. בנוסף השרות כולל מערכת הזמנות לניהול וקבלת עדכון הזמנות שנכנסות במייל ובמסרונים .

7.2.2. התשלום עבור השרות יחל עם ההצטרפות לשירות, הלקוח יקבל פרטי כניסה למערכת הניהול של הלקוח.

7.2.3. בחנות האקספרס ניתן לשלב תמונה אחת עד לגודל של 4 מגה, תיאור מוצר של עד 250 תווים, אפשרויות של הגדרת מאפיינים לכל מוצר בבחירה (למשל בחירת צבעים, מידות או תוספות בתשלום לדוגמה זיתים לפיצה).

7.2.4. ניתן להטעין מוצרים לחנות על ידי קובץ אקסל ייעודי ושיוך תמונות לאחר העלאת המוצרים לכל מוצר.

7.2.5. חנות האקספרס נבנית תוך שימוש בפלטפורמה ייעודית וייחודית של החברה ומותאם בלעדית אליה. ולפיכך החנות לא תתאים לפלטפורמת בניית אתרים אחרת. ולא תהיה ללקוח אפשרות להעביר אליו או לכל פלטפורמה אחרת

7.3. חנות מסחר

7.3.1. השרות כולל פלטפורמה להקמת חנות מסחר דיגיטלית מותאמת למסכים ניידים ולמחשב - ללא הגבלת כמות המוצרים. ההקמה הראשונית של החנות תבוצע על בזק, ועד כמות של 10 מוצרים. כל מוצר נוסף יתומחר בנפרד. פלטפורמה לעדכון והוספת מוצרים באופן עצמאי, אפשרות להגדרת מחירי מבצע, תתי קטגוריות, הגדרת דפי מוצר עם עד 6 תמונות וסרטונים לכל מוצר אפשרות לטקסט מורחב, שיוך מוצרים משלימים לכל מוצר. מערכת ניהול הזמנות לניהול וקבלת הזמנות שנכנסות במייל ובמסרונים. עם ביטול שירות הפרסום, חנות המסחר של הלקוח לא תהיה פעילה ותרד מהאוויר ללא כל הודעה מוקדמת ככל שתנאי החבילה קבעו זאת.

7.3.2. התשלום עבור החנות יחל עם סיום בנייתה על ידי בזק.

7.3.3. ניתן להגדיר בחנות המסחר אזור אישי לטובת הלקוחות של העסק - האזור האישי יכלול את היסטוריית ההזמנות שלהם ואפשרות לשכפול הזמנות ושמירת פרטי משלוח.

7.3.4. ניתן להטעין מוצרים לחנות על ידי קובץ אקסל ייעודי ושיוך תמונות לאחר העלאת המוצרים לכל מוצר

7.4. אתר חנות המסחר שנבנה עבור העסק נבנה תוך שימוש בפלטפורמה ייעודית וייחודית של החברה ומותאם בלעדית אליה. ולפיכך אתרך לא יתאים לפלטפורמת בניית אתרים אחרת. ולא תהיה ללקוח אפשרות להעביר אליו או לכל פלטפורמה אחרת חנות המסחר יכולה להיות על דומיין עצמאי של הלקוח, דומיין שהחברה תרכוש לו או סאב דומיין של חברה בזק – בהתאם לתנאי החבילה של הלקוח.

7.5. אין החברה אחראית כלפי חברות צד שלישי אשר מנהלות את רישום שמות המתחם (Domain) ותקינות שמות המתחם, במידה ונרכש עבור הלקוח דומיין, בהתאם לבקשתו. בתנאי השימוש הנוגעים לעולם האתרים.

7.6. הלקוח מחויב לביצוע תשלום שוטף ומלא בכל התקופה בה אתר החנות פעיל מיום הקמת החנות. עם סיום התשלום על הבניה – ימשך התשלום על שרות תמיכה, אחסון, דומיין ושרתים הכל בהתאם לתנאי החבילה של הלקוח.

7.7. לקוח שיהיה מעוניין להפסיק להשתמש בשירות קודם סיום תקופת ההתקשרות יוכל לעשות זאת, אך לא יהיה כל החזר כספי מצד החברה במקרה של הסרת השירות לפני תום תקופת ההתקשרות בהתאם לתנאי ההתקשרות, החברה רשאית לחייב את חשבונו של הלקוח במלוא הסכום עבור שירות הקמת האתר בחיוב אחד.

7.8. משתמשי קצה באתרך - "משתמש קצה" מתייחס לכל גולש שמבקר באתר שנבנה באמצעות הפלטפורמה (לא משנה באיזה אמצעי הוא גולש באתר שלך). החברה לא תישא בשום אחריות בכל חילוקי דעות שיעלו בינך לבין משתמש הקצה ולא תתערב בשום מקרה ביניכם.

7.9. תעבורת נתונים - החברה לא מגבילה את הלקוחות שמשתמשים במערכת בכמות התעבורה שכל אחד מהם צורך, אך היא שומרת לעצמה את הזכות להוריד מהשרת ללא הודעה מוקדמת אתרים שיהפכו ל"מונופול" בשרת וינצלו באופן בוטה את משאבי השרת.

7.10. ללקוח אין את זכויות היוצרים על תבנית עיצוב מסוימת שנבחרה וכל אובייקט הקשור אליה ולקוחות נוספים יוכלו להשתמש בה לפי החלטת החברה. למען הסר ספק, ידוע ללקוח שכל זכויות היוצרים הנוגעים לתבנית או תמונה או אובייקט הנמצאים בפלטפורמה שייכים לחברה בלבד וכל

7.11. בנוסף לאמור בתנאי שימוש אלה לעיל, ידוע לך, המפרסם בחנות ו/או המנוי על החנות, כי התכנים שאותם אתה מוסר לפרסום/מפרסם בחנות לרבות האחריות על התמונות שהעלית בצורה עצמאית לאתר – הינם על אחריותך וכל האחריות על זכויות היוצרים לגבי התמונות והתכנים יהיו באחריותך בלבד, על אחריותך נכונותם ושאינם פוגעים בזכויות צד ג' כלשהו. החברה אינה אחראית לתגובות אותן תקבל או לכל נזק שייגרם לך, לרכושך ולכל צד שלישי כתוצאה מהתכנים שבחרת לפרסם והנך אחראי לכל תביעה או דרישה בגין טענה של הטעייה/גניבת עין, פגיעה בזכויות צד ג' כלשהן מצדך בגין הפרסום שלך באתר. באפשרותך להוסיף ולשנות את התמונות במערכת הניהול שלך.

7.12. קידום אורגני במנועי החיפוש-ידוע ללקוח שהחברה אינה אחראית על תוצאות החיפוש המוצגות על ידי מנועי החיפוש לגולשים, הלקוח לא יראה את החברה כאחראית הבלעדית והישירה לדירוג החנות/כתובת הדומיין שלה במנועי החיפוש השונים באינטרנט.

7.13. ידוע ללקוח שתוצאות המוצגות על ידי מנועי החיפוש נגזרות מאלגוריתמים של גוגל שמשתנים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת, לכן לא יראה הלקוח את החברה כאחראית במקרה של שינוי במיקום החנות שלו בתוצאות.

7.14. החברה אינה אחראית על ירידה בדרוג החנות בתוצאות חיפוש במנועי חיפוש כתוצאה משינויים טכנולוגיים המתבצעים בחברות אלו מדי פעם.

7.15. ידוע ללקוח שמיקום החנות בתוצאות החיפוש יכול להשתנות מחיפוש לחיפוש מרגע לרגע וממילת מפתח (חיפוש) אחת לשנייה כתוצאה מזרימה טבעית של מידע ברשת האינטרנט. לכן לא יראה הלקוח בחברה אחראית לשינויים החלים על מיקום החנות מעת לעת.

7.16. החברה לא תתקבל שום דרישה מצד הלקוח לקידום בדרכים פסולות.

7.17. החברה אינה אחראית על כל ירידה או שינוי בדירוג החנות שעלול לקרות כתוצאה משינוי בתוכן החנות, קישורים נכנסים, יוצאים או פנימיים של החנות.

7.18. החברה לא תהיה אחראית בשום אופן על מילוי טופס יצירת קשר, קנייה, משלוח, תשלומים, החזרות של מוצרי חנות הלקוח או התקשרות עם בעל החנות מצד הגולשים.

7.19. החברה אינה אחראית כי החנות של הלקוח יגיע לדירוג מסוים במנוע חיפוש מסוים תוך זמן מסוים.

7.20. ידוע ללקוח שהחברה שומרת לעצמה את הזכות להציג נתונים סטטיסטיים של חנויות שקידם, לרבות מיקום במנועי החיפוש, נתונים על כמות המבקרים באתר ועוד, כפי שתועדו במהלך תקופת הפעילות בשרות B144.

7.21. החברה אינה אחראית על כל מקרה שבו אתר החנות יסומן כחשוד, מסוכן או פסול על ידי מנוע חיפוש זה או אחר.

7.22. סליקה – כל נושא הסליקה והחשבוניות יתבצע מול חברה חיצונית ואינו חלק מהשרות הניתן.

7.23. משלוחים – כל נושאי השילוח ומעקב אחר משלוחים הינו באחריות בית העסק ולחברה אין חלק בנושא.

8. שירות הקמת דף עסקי בגוגל – Google My Business (GMB)

8.1. שרות הקמת דף עסקי בגוגל מאפשר ללקוחות B144 לקבל דף עסקי בגוגל מנוהל שמופיע בתוצאות החיפוש של גוגל על גבי מפה ובחיפוש שמי או קטגוריאלי לפי המדיניות של גוגל לצורך כך על בית העסק לספק כתובת פיזית, השרות לא מיועד לעסקים שפועלים אך ורק באינטרנט.

8.2. בזק תקים עבור העסק דף עסקי בגוגל הכולל נתונים שניתנו לה מהלקוח בשיחה בטלפון או בהעברת קבצים.

8.3. לבית העסק תהיה אפשרות לצפות בנתוני הגלישה לעמוד כולל הקלקות ולערוך את פרטי העסק והתמונות של העסק דרך מערכת הניהול שלו ב B144 .

8.4. בדף העסקי של גוגל יש אפשרות שגולשים יעלו תמונות שלהם וחוות דעת על העסק- עדכון על כך יופיע במערכת הניהול של העסק למחר מהשעה 10:00 בבוקר ולבית העסק תינתן האפשרות לענות על חוות הדעת שניתנו עליו.

8.5. בנוסף לאמור בתנאי שימוש אלה לעיל, ידוע לך, המפרסם בדף העסקי, כי התכנים שאותם אתה מוסר לפרסום/מפרסם לרבות האחריות על התמונות שהעלית בצורה עצמאית לאתר – הינם על אחריותך וכל האחריות על זכויות היוצרים לגבי התמונות והתכנים יהיו באחריותך בלבד, על אחריותך נכונותם ושאינם פוגעים בזכויות צד ג' כלשהו. החברה אינה אחראית לתגובות אותן תקבל או לכל נזק שייגרם לך, לרכושך ולכל צד שלישי כתוצאה מהתכנים שבחרת לפרסם והנך אחראי לכל תביעה או דרישה בגין טענה של הטעייה/גניבת עין , פגיעה בזכויות צד ג' כלשהן מצדך בגין הפרסום שלך בעמוד. באפשרותך להוסיף ולשנות את התמונות במערכת הניהול שלך.

8.6. קידום אורגני במנועי החיפוש - ידוע ללקוח שהחברה אינה אחראית על תוצאות החיפוש המוצגות על ידי מנועי החיפוש לגולשים, הלקוח לא יראה את החברה כאחראית לדירוג הדף העסקי במנוע החיפוש של גוגל.

8.7. ידוע ללקוח שתוצאות המוצגות על ידי מנועי החיפוש נגזרות מאלגוריתמים של גוגל שמשתנים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת, לכן לא יראה הלקוח את החברה כאחראית במקרה של שינוי במיקום העמוד שלו בתוצאות.

8.8. החברה אינה אחראית על ירידה בדרוג העמוד בתוצאות חיפוש במנועי חיפוש כתוצאה משינויים טכנולוגיים המתבצעים בגוגל מדי פעם.

8.9. ידוע ללקוח שמיקום העמוד העסקי בתוצאות החיפוש יכול להשתנות מחיפוש לחיפוש מרגע לרגע וממילת מפתח (חיפוש) אחת לשנייה כתוצאה מזרימה טבעית של מידע ברשת האינטרנט ומיקום הגולש . לכן לא יראה הלקוח בחברה אחראית לשינויים החלים על מיקום העמוד מעת לעת.

8.10. החברה לא תקבל שום דרישה מצד הלקוח לקידום בדרכים פסולות.

8.11. החברה אינה אחראית על כל ירידה או שינוי בדירוג העמוד שעלול לקרות כתוצאה משינוי בתוכן העמוד, קישורים נכנסים, יוצאים או פנימיים של החנות.

8.12. החברה אינה אחראית כי האתר של הלקוח יגיע לדירוג מסוים במנוע חיפוש מסוים תוך זמן מסוים.

8.13. ידוע ללקוח שהחברה שומרת לעצמה את הזכות להציג נתונים סטטיסטיים של עמודים שהקימה, לרבות מיקום במנועי החיפוש, נתונים על כמות המבקרים באתר ועוד, כפי שתועדו במהלך תקופת הפעילות בשרות B144.

8.14. במידה ובית העסק יחליט מכל סיבה לעזוב את השרות או את המנוי של בB144 , באפשרותו לעשות תהליך של שיוך הדף אליו על מנת להמשיך לנהל אותו באופן עצמאי. חשוב להדגיש כי לא תתאפשר גישה לעמוד דרך ממשק הניהול של B144 במידה והעסק לא יהיה מנוי על שירותי הפרסום.