יש לכם נחלה או משק חקלאי? אתם בנים לחברי קיבוץ או רוצים לקנות נחלה במושב? המאמר הזה הוא בשבילכם.

התמחות בדיני הנחלות והמושבים החקלאיים

דיני המקרקעין בישראל בכלל והדין במושבים והקיבוצים החקלאיים בפרט, הם כל כך סבוכים ולעיתים אנכרוניסטיים, שהם דורשים התמחות מיוחדת. לא, לא מדובר רק בהתמחות בדיני מקרקעין שהיא התמחות כלשעצמה, אלא תת-התמחות בתוך התמחות - דיני הנחלות והמושבים החלקאיים; התמחות שכזו נרכשת לעיתים רק בזכות נסיון ארוך והתמודדויות יום-יומיות עם הבירוקרטיה המקומית.

בשנים האחרונות נפתחו אפשרויות מגורים, קניה וחכירת שטח לבניה במושבים ואף בקיבוצים. לעולמנו נכנסו מושגים כגון "בנים ממשיכים", "שטח המחנה", "הקו הכחול" והמצאות מהמצאות אחרות, שחלקן לגיטימיות וחלקן כשרות – אבל מריחות פחות טוב. לא מעט בגלל מושגים אלה, לא תמיד נשמרות מלוא הזכויות של בעלי הנכסים או הרוכשים אותם. במקרים כאלה חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין למקרקעין שמבין בתחום זה.

 

התמחות משפטית במקרקעין במושבים וקיבוצים

עורכי דין רבים, גם עו"ד למקרקעין, לא תמיד מצויים בסבך ההגדרות של מנהל מקרקעי ישראל ורשויות המס. מי שעשויים להבין את כל דקויות המס השונות הם עורכי דין למקרקעין שהתמחו בנושא מקרקעין במושבים, קיבוצים וישובים קהילתיים. רצוי להתיעץ, עם עו"ד כזה, לפני מכירת או קניית נכס במושב או בהרחבה, בין אם מדובר בנחלה ובין אם מדובר בבית או כל נכס אחר.

עורכי דין שהתמחו והתנסו בנושא קיבוצים ומשקים חקלאיים, יוכלו לטפל למשל בשיוך הקנייני של המגרשים בעת פיתוח פרוייקטים בקיבוצים. שיוך זה חשוב מאוד, גם בגלל שכבר היו מקרים שבהם נגבו כספים שלא כחוק מרוכשי מגרשים בקיבוצים שלא היו מודעים לזכויותיהם.

עורכי דין למקרקעין שמתמחים בסקטור החקלאי והשיתופי יוכלו לבדוק עבור רוכשי מגרשים ובתים את כל נושא התשלומים השונים: מתשלומי הפיתוח הציבורי ותשלומים למנהל, ועד תשלומי המסים לוועד הכפר או הישוב.

מושב חקלאי

(צילום: ShutterStock)

החשיבות של עורכי דין למקרקעין המומחים בנחלות חקלאיות

הסטטוס הקנייני והתכנוני המיוחד של נחלות חקלאיות בישראל סבוך מאוד. עד כדי כך סבוך, שהוא משפיע לא רק על תהליכי מכירה או קניה, אלא אפילו על הורשת הנכס או המשך השימוש בו על ידי בן משפחה.

אפילו בעת עריכת צוואה – שלא לדבר על בנייה בנחלה – רצוי מאוד וחשוב להתיעץ בנושא זה עם עורך דין למקרקעין שמבין במגזר החקלאי. מה שעורך דין רגיל לא ידע, הוא שעשויות להיות הגבלות משמעותיות על מה שניתן להוריש לדורות הבאים ואיך ניתן להוריש את הדברים. אם אחד הבנים חוזר למשק החקלאי ורוצה לבנות בו, חשוב מאוד להתיעץ עם עורך דין למקרקעין שמבין בתחום החקלאי, לערוך הסכמים נכונים עם הבן ועם הבנים האחרים, ועוד.

מאמר זה מובא לסיוע בלבד ואינו מהווה תחליף להתיעצות עם עורך דין למקרקעין או יועץ מוסמך אחר.