מה זה קריפטו ומטבעות וירטואליים?

קריפטו, בעברית "מטבע מבוזר", הוא מטבע דיגיטלי המאפשר למשתמשיו לבצע מגוון שימושים שונים בין אנשים באופן אנונימי ובטוח. קריפטו אינו מצריך מתווה סנכרון כמו חשבונות בנק והוא עובד על פי הסכמה בין רשת המשתמשים. שייכותו לאדם מסוים מאובטחות באמצעות טכנולוגיות הצפנה שנקראים קריפטוגרפיה.
 

 • בלוקצ'יין - בעברית "שרשרת בלוקים", זוהי מערכת להעברת נתונים ללא גורם מתווך. טכנולוגיה זו מאפשרת לבצע תשלומים והעברת כספים דיגיטליים בין צדדים שונים, באופן בטוח ומאובטח. בנוסף, בלוקצ'יין יכול לשמש לדברים נוספים כמו ניהול מלאי, מעקב אחר מוצרים ועוד.
   
 • ביטקויין - המטבע הדיגיטלי הראשון והגדול ביותר בעולם, המבוסס על טכנולוגיית בלוקצ'יין. בניגוד למטבעות פיזיים המטבע ניתן לרכישה ומכירה בכל זמן ובכל מקום, עם גישה לאינטרנט. באמצעותו ניתן לבצע תשלומים באינטרנט ללא צורך בגורם מתווך כמו בנק או חברת אשראי.

 

מה עמדת רשות המסים על קריפטו?

רשות המיסים מביעה את דעתה על קריפטו בחוזר מס הכנסה 05/2018 וקבעה שמטבעות דיגיטליים כמו ביטקויין, מהווים נכס ולא מטבע, ייתכן שהחלטה זו נובעת מכך שהפרשי השער של המטבעות פטורים ממס אבל זה אומר שמכירת נכס מקימה חברות במס של רווח הון. לדוגמה, אם קניתי ביטקויין בעלות של 20,000 דולר והוא נמכר ב-30,000 דולר, רשות המיסים רואה זאת כנכס. כאשר אני אמכור אותו, מבחינתה זה שווה ערך לכך שקניתי מכונית ב-20,000 דולר, מכרתי אותה ב-30,000 דולר וייווצר לי רווח הון.

לפי סעיף 91 ד' לפקודת מס הכנסה, אם נמכר נכס ידווח על כך המוכר תוך 30 יום לפקיד שומה או לכל המאוחר עם הגשת הדוח השנתי. המס על רווח ההון הריאלי יהיה 25% במידה והמוכר הוא יחיד ואם זו חברה אז המס יהיה מס חברות.

אך דבר זה כמעט אינו אפשרי, כיוון שמי שסוחר במטבעות לא יצליח להגיש דו"ח תוך 30 יום על כל עסקה ומכירה. לכן, אם לא ניתן להגיש תוך 30 יום רצוי להגיש דו"ח בסוף שנה על כל העסקאות. מי שסוחר בבורסות עליו לאסוף את כל היסטורית העסקאות שלו, כך הוא ידע מתי הוא מכר וקנה ובהתאם לכך לחשב את רווח ההון שלו.

הפעולות הללו יבוצעו אצל אדם שלא מבצע עסקאות רבות. לעומת זאת, כאשר אדם סוחר ברמה שהפעילות שלו מגיעה לכדי עסק, הוא מחויב לפי מס שולי כמו כל עצמאי, לפי מדרגות המס. לכן זה תלוי בכמות הפעילות שמתעסקים בקריפטו.

על ההבחנה בין פעילות הונית לפעילות עסקית ועל ההשלכות שיש לכך יש להתייעץ עם רו"ח ו/או עו"ד שמתמחים במיסים.

חשוב מאוד לא לשכוח להגיש דוחות, שכן, במקרים בהם יש הפסדים כדאי שהם יהיו מוכרים. כאשר לסוחר יש הפסדים מניירות ערך והוא רוצה שמס הכנסה יכיר בהפסדים שלו בשנים הבאות שהיה לו רווח, רצוי להגיש דוח שנתי שיכלול את ההפסדים האלה. למשל, אדם שהיה לו בשנת 2022 הפסד של 200,000 ש"ח מביטקויין ובשנת 2023 עלה המטבע, הוא מכר אותו ונוצר לו 200,000 ₪ רווח. למעשה הוא לא הרוויח כלום, אך אם הוא לא יגיש את הדו"ח של שנת 2022, כאשר יהיה לו רווח בשנת 2023 רשות המיסים לא תכיר לו בהפסד.

 

מיסוי קריפטו

 

 

איך מחשבים כמה מס צריך לשלם על מימוש מטבעות וירטואליים?

אם כמות המסחר שהלקוח עושה לא מגיעה לכדי עסק, אזי המטבע הינו כנכס, כפי שקבעה רשות המיסים. אי לכך, הרווח מקניה ומכירה של מטבע ביטקויין, יעשה ככל רווח הון תמורה מהמכירה בניכוי העלות המתואמת למדד והרווח הריאלי יהיה חייב ב-25%.

במידה וכמות המסחר היא גדולה כך שהיא מגיעה לכדי יגיעה אישית, אזי הרווח קרי מכירות בניכוי קניות, יחושב לפי מס שולי כמו כל הכנסה ממשכורת וזה יכול להגיע לשיעורי מס של בין 10% ועד 47% (בהתאם למדרגת המס), אך זה מקנה יכולות של קיזוז הפסדים משנים קודמות יותר גדולה, מאשר קיזוז הפסדי הון שמקוזזים רק על ידי רווח הון או מס שבח.

 

מתי צריך לדווח בגין פעילות במטבעות קריפטו?

יש לדווח תוך 30 יום ממועד המכירה או לכל המאוחר להגיש דו"ח שנתי.

 

איך משלמים מס בגין רווחים מקריפטו?  

לאחר חישוב כל הרווחים מגישים את הדו"ח ואיתו משלמים את המס.

 

מיסוי על מטבעות קריפטו

 

 

למה חשוב להתייעץ עם רואה חשבון לפני מימוש מטבעות וירטואליים?

 • על ידי הייעוץ ניתן לבדוק אם היו בעבר רווחים או הפסדים ועל דרך קיזוזם. כמו כן, רואה החשבון בהתאם לפסיקה יכול לבחון אם פעילות הנישום בשוק הקריפטו הגיעה לכדי עסק או לא
   
 • מזעור הפסדים ככל הניתן. שכן, יש השלכות בין קיזוז הפסדים הוניים לבין קיזוז הפסדים פרותיים. לדוגמה, אם אני עוסק במטבעות וירטואליים עד לכדי עסק, והיה לי בשנת 2022 הפסד של 300,000 ₪, שנה הבאה כאשר יהיה לי רווח, אני אוכל לקזז את זה מכל מקור הכנסה גם אם הרווחתי את הכסף במשכורת שלי

  לעומת זאת, מי שאינו עוסק בזה כעסק ויש לו הפסד הוני, יוכל לקזז את זה רק כנגד רווח הון. הרווח הון ייווצר לו ממכירה של מטבעות בעתיד או ממניות, אך הוא לא יוכל לקזז זאת מהכנסה רגילה מעבודה / מעסק
   
 • קיימים בתחום סיכונים ויש עליות וירידות בתדירות גבוהה ואין הרבה רגולציה. היו מטבעות שנעלמו ונמחקו מהמסחר, או בורסות שהבעלים שלהם נעלמו עם הכסף. לכן חשוב להתייעץ עם רואה חשבון מנוסה בתחום. הדרך להמיר את מטבע הקריפטו למזומנים לא פשוטה וזולה וכן לעתים קרובות הבנקים מסרבים לקבל את הכספים שהומרו מקריפטו מחשש להלבנת הון, ואזי יש לתת להם הסברים על מקור הכספים וזה מקשה על השימוש בקריפטו.

 

שלמה תורג'מן הוא עורך דין ורואה חשבון. כל המידע במאמר מטעמו בלבד.