רשות המסים מעוניינת לעודד עוסקים, יחידים ונישומים מכל סוג שהוא לדווח דיווחי אמת למס הכנסה ולרשויות המס האחרות. 

  • מדי פעם היא יוצאת בהליך או נוהל שנקרא 'גילוי מרצון', ונועד לתת לנישומים הזדמנות לתקן את הדיווחים שלהם למס הכנסה, בלי שיינקטו נגדם הליכים פליליים. 

במילים אחרות, אם תגלו לרשויות שטעיתם בדיווחים הקודמים שלכם, תושת עליכם שומה כדין, בתוספת קנסות או הצמדות, הכל לפי העניין, אך לא תתבעו למשפט. 

לגבי מי תקף הסדר גילוי מרצון?

באופן כללי, גילוי מרצון אפשרי רק לגבי פקודות או דברים שרשויות המס רואות לנכון לטפל בהם בצורה זו: פקודת מס הכנסה, פקודת מס קניה, דיווחים על חשבונות בחו"ל, למשל, או הכנסות מסחר ביהלומים. 
מדי פעם, רשות המסים מפרסמת הסדר לגבי סעיפים חדשים, אבל ישנו פרסום קבוע שקובע באילו מקרים ניתן להיכנס להליך של גילוי מרצון. 

  • גילוי מרצון ניתן לבצע רק פעם אחת (מלבד במקרים חריגים מאוד) ורק במצב שבו אין לרשות המסים ידיעה מוקדמת על עבירות מס, חשדות או חקירות. 

דרך פעולה

בקשה לגילוי מרצון תוגש רק לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המסים לאישורו.  

  • הבקשה חייבת לכלול את כל הפרטים הדרושים, בצורה מלאה, כולל שמות המבקשים, שנות המס הרלוונטיות,  מקורות וסכומי ההכנסה ופרטים נוספים, ככל שיידרשו. 
  • אם הבקשה תאושר, ייקבע המס על ידי רשות המס הרלוונטית (מסים, מע"מ, ביטוח לאומי וכו') כאשר על הנישום יהיה לשלם את השומה במועד שנקבע לו. 
  • אם כל זה יתקיים, לא יינקט כנגד המבקש הליך פלילי בעניין הבקשה.

מה קורה אם הבקשה לא מאושרת?

  • אם הבקשה לא מאושרת, רשות המסים לא רשאית לעשות שימוש במידע שנמסר לה. 
  • אם הבקשה כן מאושרת, והמבקש לא עמד בתנאי ההסכם הרשות יכולה לתבוע אותו וכן להשתמש במידע שקבלה ממנו. 

מי יכול לייעץ ולייצג את הנישום במקרה של הליך גילוי מרצון?

באופן עקרוני, רואי חשבון או יועצי מס מוסמכים ועורכי דין הם אלה שרשאים לייצג נישומים בפני רשויות המס. 
כמובן שההחלטה לגבי זהות המייצג חייבת להילקח בהתאם לגופו של כל מקרה והנישום חייב להעניק ייפוי כוח ומי שייצג אותו בפני הרשות. 

זקוקים לייצוג בפני רשות המסים? היכנסו לאתר b144 לאיתור מהיר של עורכי דין ברחבי הארץ