מהם תחומי אחריותה של מועצת רואי חשבון ומה ההבדל בין מועצת רואי חשבון ל'לשכת רואי חשבון'?

מועצת רואי חשבון הוא גוף ממשלתי, יחידה במשרד המשפטים. היא הוקמה מכח חוק רואי חשבון, שחוקק בשנת 1955. חברים בה נציגים של הממשלה ושל הציבור ואפילו נציג של הגופים המלמדים ראיית חשבון. כל זה טוב ויפה, אבל מהן סמכויותיה של מועצת רואי חשבון?

סמכויותיה ותפקידיה של מועצת רואי חשבון, גם בהשוואה לאלה של לשכת רואי חשבון
סמכותה החשובה ביותר של מועצת רואי החשבון היא עריכת הבחינות לקבלת רשיון לראיית חשבון. מעבר לכך, המועצה היא הגוף שאמור לפקח על התמחות רואי החשבון והיא גם זו שתדון בתלונות על תיפקודו של רואה חשבון זה או אחר ותבדוק אם התנהגותו לא הולמת את כבוד מקצוע ראיית החשבון.  בהקשר זה חייבים לדעת שלשכת רואי חשבון מפרסמת תקנים שונים וכללי התנהגות לרואי חשבון, אבל כל אלה חייבים להיות בהתאם לחוק רואי חשבון. ללשכת רואי חשבון ישנו בית דין, ואפשר לפנות אליו כאשר מתגלה צורך להתלונן על התנהגותו או תפקודו של רואה חשבון זה או אחר, לפני שפונים למועצת רואי חשבון.

מהם הנושאים בהם מטפלת מועצת רואי החשבון?

כחלק מתהליך ההסמכה, עורכת מועצת רואי חשבון בחינות ראיית חשבון. בחינות אלה נערכות פעמיים בשנה והן כוללות מספר חלקים ומספר שלבים (סך הכל 15 בחינות בארבעה שלבים).  על סמך הלימודים האקדמיים של הנבחן והקורסים אותם למד ועבר, עשויה המועצה להעניק פטורים מסוימים מחלק מהבחינות לראיית חשבון.

המועצה בהחלט מטפלת בתלונות נגד רואי חשבון במקרה שהם חייבים בעברה שיש עימה קלון או שיש חשש שהתנהגו שלא בהתאם לכללים. המועצה היא זו שאחראית לקבוע סטנדרטים לפעילות ולכללי האתיקה של רואי החשבון. כאן – כמו בנושא הקודם – ישנה חפיפה מסוימת בין התפקוד של לשכת רואי חשבון והמועצה, למרות ששוב, לשכת רואי חשבון הוא גוף וולונטרי ואילו המועצה היא הגוף המחייב, שקובע את הכללים, בסופו של דבר.

בנוסף על כל אלה, מועצת רואי חשבון אחראית על כל נושא ההתמחות של רואי החשבון הצעירים: היא מתעדת את משך ההתמחות, קובעת איפה מותר לרואי החשבון להתמחות ופועלת לוודא שרואי החשבון אכן יקבלו את ההכשרה הדרושה.  כחלק מהכשרת אנשי המקצוע, יש למועצה מחויבות להתעדכן בכל הנעשה בתחום ראיית החשבון בחו"ל – בעיקר כמובן במדינות שיש לישראל הסכמים איתן – לקדם את המדצוע ולהמשיך לקבוע את הסטנדרטים המקצועיים הדרושים.

ואיזה דבר משמח עושים שני הגופים – מועצת רואי חשבון ולשכת רואי חשבון יחד? הטקס השנתי בו מעניקים את רשיונות ראיית חשבון נערך בכל שנה בירושלים, על ידי המועצה ובשיתוף לשכת רואי חשבון.