מגוון השירותים שרואי חשבון מוסמכים ויכולים לעניק לכם הוא גדול ביותר. בין שאר השרותים האלה תמצאו גם שירותים שקשורים לעיתים בעניינים משפחתיים: ניהול של קרנות וניהול עזבונות, שנועדו למנוע סכסוכים בין שותפים ויורשים.

רואי חשבון אמונים על הוגנות ואובייקטיביות. אלה שניים מהיסודות הקשורים במקצוע שלהם ועליהם הם נשענים. למעשה, חובת ההגינות חלה על רואה החשבון עד כדי כך, שאם הוא נחשד במשוא פנים או בניגוד אינטרסים, הוא עלול לאבד את רשיונו ומקצועו.

הן משום כך והן משום יכולת הייצוג של רואה החשבון בפני הרשויות, רבים פונים לרואה חשבון כאשר דרוש מנהל נכסים אובייקטיבי, שינהל אותם לטובת הכלל.

רואה חשבון כנאמן קרן

ככלל נדרשת ביקורת של רואי חשבון על קרנות השקעה וקרנות נאמנות. ביקורת זו דרושה ממספר סיבות:

  • על מנת לוודא שהנכסים שהקרן מחזיקה בהם עונים על הצפיות מהם ויוכלו לשרת את מחזיקי קרן הנאמנות במידה וידרש למשל פדיון הקרן.
  • רואי חשבון שמשמשים נאמנים לקרן ינתחו את מטרות המשקיעים ויהיו אלה שיעקבו אחרי הכספים שנכנסים ויוצאים מהקרן
  • רואי חשבון נאמני קרנות יפקחו על ניכוי המס על ידי מנהלי הקרן ובעיני המשקיעים יהיו הגורם המשקף את פעילותה – הצלחותיה או כשלונותיה

לעיתים מעוניינים גם אנשים פרטיים להקים קרן השקעות. זאת כאשר הם רוצים להגן על נכסיהם לעתיד, במיוחד עבור ילדים קטנים או יורשים צעירים. לעיתים ישנם מי שמעוניינים להשקיע בנכס מסוים בצורה אנונימית, ואז יכול רואה חשבון לשמש כנאמן שלהם בפני הרשויות השונות וזהות המשקיע נשארת חסויה בפני הציבור.

רואה חשבון כמנהל עזבון

כאשר נדרש מנהל עזבון שאינו בן משפחה או שהמנוח לא מינה מנהל לעזבונו, הנטיה של רבים היא למנות עורך דין לתפקיד מנהל העזבון. באותה מידה יכול גם רואה חשבון למלא את תפקיד מנהל העזבון, כיון שמדובר בתפקיד אמון וכיון שרואה חשבון יכול לייצג אזרחים בפני הרשויות.

שכר טרחתו של מנהל העזבון נקבע מתוך הפעילות הדרושה לקיום העזבון – לרוב שניים עד שלושה אחוזים משווי העזבון. במקרים מיוחדים יכול ראוה החשבון או עורך הדין לקבל סכום גבוה יותר, בתלות בפעילות ובהיקף הרכוש.

האם זכאי רואה חשבון שנשכר על ידי מנהל העזבון לשכר מהעזבון?

ככלל – לא. מנהל העזבון אמור למלא את תפקידו ולקבל שכר עבור הפעילות שלו. אם לצורך הפעילות דרושה התיעצות עם עורך דין או רואה חשבון, על מנהל העזבון לשלם את שכר הטרחה של אותו רואה חשבון (או עורך דין).

כדאי לקחת רואה חשבון כמנהל עזבון כאשר דרושה הערכה של רכוש המנוח וחלוקה צודקת בין היורשים. רואה החשבון יוכל להעריך לא רק את שווי הנכסים הריאלי, אלא גם לתמחר ולייעץ בנוגע לאירועי המס שיחולו במכירתם וכד'.