רואה חשבון חייב להיות נייטרלי לחוטין ולבקר את המאזן של הלקוחות שלו בצורה אובייקטיבית וללא משוא פנים. המחוקק קבע לשם כך מספר כללים, שכדאי להכיר אותם.

הקוד האתי של רואי החשבון

ככלל, כמובן שרואה חשבון יכול להיות רק מי שלמד לימודי ראיית חשבון, נבחן והוסמך לשם כך על ידי מועצת רואי החשבון – גוף שהוא יחידה במשרד המשפטים.

על מנת שהביקורת של רואה החשבון תהיה אובייקטיבית ככל האפשר, חשוב שהוא לא יהיה נתון ללחצים כלשהם ולא יהיה 'חייב' משהו למישהו. במיוחד לא לחברה או לאדם שהוא מבקר, אך גם לא לכל גוף אחר – וזה כולל אף חברות או גופים לראיית חשבון:

רואה חשבון יכול כמובן לעבוד באופן עצמאי – במשרד משלו או כעצמאי, ששוכר שרותי משרד מחברת או משרד רואי חשבון.

אם הוא חלק מחברת רואי חשבון, הרי שכל חברי החברה ומנהליה חייבים להיות רואי חשבון. מטרת חברת ראיית החשבון היא לאגד את רואי החשבון ולתת שירותים נלווים לראיית חשבון וניהול החברה עצמה ולא יותר. כדי שלא יקרה מצב שבו רואה החשבון עלול להתקל בניגוד אינטרסים, הוא יכול להיות חבר רק בחברה אחת לראיית חשבון.

האם רואה חשבון יכול לשתף בהכנסות שלו?

חברת רואי חשבון יכולה לשתף בהכנסות שלה רק רואי חשבון. כלל זה גובר על כל דבר שעשוי להיות רשום בתזכיר החברה, כדי שלא יווצר מצב שבו יש חשש שמא חברת רואי החשבון נתונה ללחצים של גוף מסוים או חייבת לו 'פעילות' בנפח מסוים או אחרת. אם אינכם רואי חשבון, לא תוכלו להיות שותפים בחברת רואי חשבון, למשל. מאותה סיבה ממש, לא יכולה גם חברה בע"מ לקנות חלק או להפוך שותפה במשרד רואי חשבון.

למרות זאת, ישנם מצבים מוגדרים שבהם כן יכולה חברת רואי חשבון לשתף בהכנסות שלה: תנאים אלה ייחודיים למצב שבו נפטר רואה החשבון. במצב זה, יכולה שותפות או חברת רואי חשבון לשתף בהכנסותיה את היורשים, בני הזוג או הצאצאים של רואה החשבון שהלך לעולמו, בין אם היה חבר בשותפות לראיית חשבון ובין אם השותפות קנתה את חלקו. עם זאת, דבר זה מוגבל בזמן סביר ועל השותפות או חברת רואי החשבון לקנות את חלקו של רואה החשבון המנוח (או מי שרשיונו נשלל ממנו) או להעיבר את חלקו לרואה חשבון אחר.
עוד חשוב לדעת, שאם נשלל רשיונו של רואה חשבון בחברה, מותר לחברה לשלם לו רק בעבור עבודה שנעשתה לפני הפסקת עבודתו והוא אינו בעל סמכות בחברה. כך שומרת חברת רואי החשבון על האובייקטיביות שלה ועל הכלל שאומר שחבריה יכולים להיות רק רואי חשבון.