השירותים שנותנים רואי חשבון – בין אם מדובר ברואי חשבון עצמאיים ובין אם מדובר בחברה או משרד של רואי חשבון – נחלקים לשני סוגים עיקריים: שירותים מכורח המקצוע ושירותים נלווים או שירותי ערך מוסף. 

 

1. שירותים סטנדרטים של רואה חשבון

קיימים מספר שירותים ייחודיים שנותנים רואי חשבון; שירותים שרק הם, כרואי חשבון מוסמכים, יכולים להציע ולתת. 
שירותים אלה הם בעיקרם שירותי ביקורת, ומקורם בכך שרואי החשבון הם למעשה מייצגים של רשויות המס אצל הנישומים: תפקידו הקלאסי של רואה חשבון הוא לערוך ביקורת ספרים, לבדוק שההכנסות נרשמו כהלכה מול ההוצאות ושורת הרווח או ההפסד נכונה. 
על פי תוצאת הביקורת של רואה החשבון, ועם אישורו את הספרים, אנחנו משלמים מס הכנסה למשל, מע"מ או ביטוח לאומי והיטלים אחרים. 

 

2. שירותי רואה חשבון נלווים ושירותי ערך מוסף

סוג שני של שירותי רואה חשבון הוא סוג שירותים שאינם ייחודיים, ואלה יכולים להינתן גם על ידי בעלי מקצועות חופשיים אחרים – עורכי דין, מומחים שונים, ועוד. במאמר זה נדון בכמה מהשירותים הלא ייחודיים שניתנים על ידי רואי חשבון, ובמאמרים נוספים נרחיב על אחרים.

 

3. מחויבות אתית ומקצועית 

חלק גדול מהכוח המקצועי שיש לרואי חשבון כיועצים נובע מהמחויבות האתית שלהם: על רואי החשבון חל חובה אתית לדווח דיווח אמת ולהיות אובייקטיביים וחסרי פניות. אם לא יהיו כאלה, הם מסתכנים באובדן הרישיון שלהם ואפילו בעונשים חמורים יותר, עד כדי ענישה פלילית. 

 

הכנת דוח רווח והפסד

 

4. רואה חשבון כמבקר פנים

הרבה מאוד גופים ציבוריים ופרטיים ממנים היום רואה חשבון בתור מבקר פנים של הארגון או של החברה.
במינוי רואה חשבון כמבקר פנים, אתם נהנים בראש ובראשונה ממחויבותו האתית: כמו שאמרנו, רואה החשבון חייב להיות נטול פניות ואובייקטיבי, וככזה אסור גם שיהיו לו ניגודי אינטרסים.
רואה חשבון כמבקר פנים יכול לבקר את הפעילות הפיננסית של הארגון, הוא יכול לבקר את פעולות הרכש והעיסוק מול ספקים ולשמש באופן כללי כמי שמוודא שהארגון מנוהל בצורה תקינה.
מבקר פנים יכול להיות חבר הנהלת החברה, לדווח למועצת המנהלים על פעילותו של המנכ"ל וגם לבקר את פעולותיו של יושב ראש הדירקטוריון. 
באופן עקרוני הוא מתפקד לא מעט כמו מבקר המדינה: בהתאם למנדט שיינתן לו על ידי מועצת המנהלים, הוא רשאי לבקר כל פינה וחלק בארגון. 

 

5. רואה חשבון נותן שירותי הנהלת חשבונות

כיום, רואי חשבון רבים שלא מוצאים את מקומם במקצוע ולא עוסקים בראיית חשבון לשמה, מציעים שירותי הנהלת חשבונות. 
לא מעט גופים מעדיפים להעסיק רואה חשבון בתפקיד זה, כיון שאז הם יכולים ליהנות מהנהלת חשבונות במבט כולל ומקיף יותר. בנוסף, רבים אוהבים את האופציה שבה מנהל החשבונות יכול להצביע על דברים שרואה החשבון הרגיל של החברה אולי פספס. מה שנקרא "דעה שנייה".
האם טוב ששירותי הנהלת החשבונות יינתנו על ידי משרד רואי החשבון שלכם?
אין בכך דופי מקצועי. הביקורת חייבת להיעשות בצורה אובייקטיבית ובהתאם לחוק, בכל מקרה. 
מה שכן, כאשר השירותים האלה ניתנים תחת קורת גג אחת, מנהלי החשבונות החיצוניים יודעים על מה לשים דגש, וכל הטיפול בחומר לקראת הגשת הדו"ח אמור להיות גם מהיר יותר. 

 

6. עריכת דו"ח כספי

זהו למעשה שירות נלווה להנהלת חשבונות. כולנו מכירים את הדו"ח השנתי: בסוף השנה, מנהל החשבונות מסכם את כל הדברים שנעשו במהלך השנה ומגיש לרואה החשבון את הדו"ח השנתי לביקורת. 
כאן מדובר גם בעריכת דו"חות כספיים אחרים, לאו דווקא שנתיים. אלה יכולים להיות דו"חות רבעוניים או חצי-שנתיים וכוללים מאזן בוחן ודו"ח רווח והפסד של החברה. 
רואה חשבון שיבצע את הדו"חות הללו יוכל לתת את הראייה הרחבה יותר וגם להגיש המלצות להמשך ההתנהלות השנתית, כולל יעוץ מס ואפשרות להשקעות, מכירת מניות וכד'.
לסיכום: רואי חשבון יכולים לתת שירותים נוספים מלבד שירותי ראיית חשבון, שהם ייחודיים להם: ביקורת פנים, הנהלת חשבונות, ייצוג בפני הרשויות, ביקורת מערכות, ניהול עיזבונות וקרנות ועוד.
מחפשים רואה חשבון? היכנסו עכשיו לאתר b144 ומצאו בקלות וביעילות רואה חשבון מומלץ