ראיית חשבון היא למעשה ביקורת; ביקורת ספרים. זהו תפקידו המקצועי הייחודי של רואה חשבון, וכאשר מדובר בחברות או עסקים מהיקף מסוים, רק לו מותר לעסוק בכך.

מה זה אומר ראיית חשבון?

לפי חוק רואי חשבון, מוגדר שראיית חשבון פרושה "בדיקת, בקורת או אישור של כל מאזן, חישובי רווח והפסד, חשבון הכנסות והוצאות, חישוב תקבולים ותשלומים וכיוצא בזה, מלבד ניהול חשבונות."
כלומר ניהול הספרים עצמם, רישום תקבולים והוצאות, חישוב ההוצאות וההכנסות לא נכללים בתחום המקצוע הייחודי של רואה החשבון. 
הוא יכול לעסוק בכך, אבל תפקידו הוא תפקיד של בדיקה, ביקורת ואישור של כל אלה. 

ומהי "ביקורת ספרים"?

היות ומס הכנסה וביטוח לאומי וכן מע"מ, לא יכולים לבקר את כל התשלומים שהם מקבלים מכל בעלי העסקים בארץ הם מינו מבקרים ומעין נציגים מטעמם, שיבדקו את התשלומים האלה. 
תפקידו של רואה חשבון הוא להיות אותה שלוחה מבקרת של רשויות המס אצל הנישומים והוא למעשה נציג הרשויות בעסק.
רואה חשבון אמון על רשויות המס שיבקר את הלקוחות שלו ויוודא שמה שכתוב בספרים הוא נכון. האמון שנותנים בו מקורו בחובה האתית של רואה החשבון – חובה שדומה לחובה האתית של עורכי דין – לנהוג תמיד לפי כללי המקצוע. 
מעבר לכך, הרשויות מקיימות ביקורות שונות ובעסקים גדולים אף מחזיקות פקידי שומה ייעודיים לעסק, אבל אפשר לומר שרואי חשבון הם ה'קו הראשון' שלהן כלפי עולם העסקים.

מהם התפקידים והשירותים הנוספים שיכול רואה חשבון להציע ללקוחותיו?

לשכת רואי חשבון, שהיא הגוף המייצג של רואי חשבון בישראל, מגדירה לא מעט שירותים נוספים לראיית חשבון, שאותם יכול רואה החשבון להציע. הרעיון הכללי הוא שרואה החשבון יציע שירותים קרובים לשרות המקצועי הייחודי למקצוע שלו, בלי לפגוע ביוקרת המקצוע או בחובותיו האתיות. 
שירותים נלווים אלה כוללים קודם כל את מגוון השירותים החשבונאיים שדרושים לעסק:
הנהלת חשבונות, עריכת דוחות כספיים, ניהול כספים וחשבות, שירותי מיסים וייצוג בפני רשויות שונות – לרוב ביטוח לאומי, מס הכנסה ומע"מ.

 

 

חישוב חשבונית על ידי רואה חשבון

 

 

מעבר לשירותים חשבונאיים מובהקים, אילו עוד שירותים יכול רואה חשבון להציע ללקוחות שלו?

חשוב לדעת שרואה חשבון יכול להיות יועץ בתחומים כמו ייעוץ כלכלי וייעוץ פיננסי, ייעוץ פנסיוני ויעוץ השקעות, בכפוף להוראות הרשות לניירות ערך. 
ישנם רואי חשבון שמתמחים בביקורת פנים וישנם רואי חשבון שמבקרים מערכות מידע ממוחשבות ומערכת מחשוב אחרות ומוודאים שהן מתנהלות כשורה ומפיקות את הדו"חות והרישומים שהן אמורות לחולל.

ייעוץ ארגוני

יש יתרון גדול לרואה חשבון שיש לו תואר או ידע בתחומים עסקיים קרובים למקצועו: לשכת רואי חשבון מאפשרת לחבריה לספק שירותי ייעוץ ארגוני לחברות וכן להיות דירקטורים בחברות שונות.
רואה חשבון שהוא גם מהנדס תעשייה וניהול, למשל, או רואה חשבון שיש לו תואר שני במנהל עסקים יכול להיות נכס עצום לדירקטוריון של חברה צעירה שנמצאת בתחילת דרכה ולכל עסק שמתלבט בארגון מחדש או מהלכי שיווק:
רואה חשבון כזה מבין ניהולית, עסקית וחשבונאית את המשמעויות של כל צעד שהחברה תיקח, הרבה יותר מאשר לו היה רק רואה חשבון.
חשוב כמובן לוודא שאין ניגוד עניינים בין עיסוקו של רואה חשבון בחברה לבין היותו הגוף המבקר אותה. דבר זה יכול לגרום לכך שרואה החשבון יואשם בהתנהגות שאינה הולמת את המקצוע והוא עלול לאבד את רישיונו.

שירותים נוספים של רואי חשבון הם שירותי נאמנויות שונים

ניהול עיזבונות, רכוש, קרנות שונות, כינוס נכסים וכד'. רואי חשבון יכולים להיות מפקחים בהגרלות או בתחרויות, לתת חוות דעת מומחה בתחומים שקשורים בראיית חשבון ועוד. 
בהקשר של נאמנויות, בתי משפט יכולים למנות רואי חשבון בתור נאמנים שלהם לצרכים שונים, כולל ניהול כללי של עסק בפרוק, עריכת חקירות וכדומה.
לסיום אם כך, אם אתם זקוקים לנאמן, אדם או גורם מבקר שאינו קשור בכם ישירות או קשור בחברה שלכם, רואה חשבון יכול להיות האדם הזה: מילתו והחתימה שלו יקנו אמינות להצהרות שלכם, גם אם לא בהכרח מדובר במאזן שנתי או דו"ח כספי אחר.

מחפשים רואה חשבון? היכנסו עכשיו לאתר b144.